projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty •

ARTeria projekty

PesText

Fundacja ARTeria została współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu PesText który odbywa się w Budapeszcie, jako jeden z członków konsorcjum projektu "V4 Borders and Bridges Literary Festival: Enhancing Cultural Dialogue across the V4 Region"....

Green CCIrcle

Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z Włoch, Finlandii, Irlandii, Holandii, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Estonii i Litwy pracują nad wyposażeniem reprezentantów branż kreatywnych i sektora kultury w narzędzia...

AI4Creativity

Międzynarodowy projekt, w którym partnerzy z 6 krajów (Polski, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji i Francji) pracują nad opracowaniem zasobów dla trenerów VET i kreatywnych profesjonalistów, aktywnych lub szkolących się, aby wyposażyć się...

Alex

Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 5 krajów (Polska, Belgia, Słowenia, Hiszpania i Węgry) wspólnie tworzą chatbota do administrowania w sposób holistyczny zagadnieniami związanymi z edukacją seksualną, w celu zapewnienia młodzieży z pokolenia Z...

PROGRAM MENTORINGOWY

O projekcie Od 2015 roku Fundacja ARTeria prowadzi program mentoringowy dla artystów i twórców, którego celem jest wsparcie ich w rozwoju zawodowym poprzez zdobycie praktycznej wiedzy na temat rynku pracy w sektorze kreatywnym i sektorze kultury, a także pomoc...

Programy własne ARTerii

Program ARTerii: KULTURALNE PODRÓŻE

O projekcieCykl spotkań realizowany w formie intermentoringu międzypokoleniowego, które odbywały się co dwa miesiące od września 2013 r. do początku 2020 roku. Ich celem był rozwój świadomości na temat dziedzictwa kulturowego  –  materialnego i niematerialnego....

Program ARTerii: INSTYTUT IQ

O projekcieCykl spotkań zainaugurowany w październiku 2013 r. i realizowany co dwa miesiące do początku 2020 roku. W trakcie spotkań – realizowanych w formie klubu dyskusyjnego, warsztatów lub szkoleń – uczestnicy koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach...

Program ARTerii: ARTerioinspiracje

O projekcieCykl spotkań – w formie klubu dys­kusyj­nego, warsztatów lub szkoleń - realizowanych co miesiąc od kwietnia 2010 do początku 2020. Miały charakter otwarty i poświęcone były tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji, przede wszystkim kwestiom kultury,...

Program ARTerii: CULTURE HUB

O projekcieCULTURE HUB to miejsce styku sztuki i biznesu. Do udziału w spotkaniach sieciujących, warsztatach i konferencjach oraz do współpracy zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury i kreatywnym, artystów i osoby...

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria