projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty • projekty •

ARTeria projekty

Master the Act

O projekcieMiędzynarodowy projekt, w ramach którego 7 organizacji partnerskich (z Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Francji) pracuje nad metodologią wykorzystania działań teatralnych oraz umiejętności cyfrowych w rozwoju kompetencji wspierających...

VX Designers

O projekcieMiędzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 6 krajów Unii Europejskiej (Polski, Francji, Belgii, Hiszpanii, Cypru i Grecji) pracują nad stworzeniem metodologii, która pozwoli na wykorzystanie idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni...

CUED Speech Europa

O projekcieMiędzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 3 krajów Unii Europejskiej (po dwóch partnerów z Polski, Włoch oraz Belgii) pracują nad szerokim wykorzystaniem i promowaniem francuskich, polskich oraz włoskich adaptacji metody fonogestów (cued speech)...

Programy własne ARTerii

PROGRAM MENTORINGOWY

O projekcie Od 2015 roku Fundacja ARTeria prowadzi program mentoringowy dla artystów i twórców, którego celem jest wsparcie ich w rozwoju zawodowym poprzez zdobycie praktycznej wiedzy na temat rynku pracy w sektorze kreatywnym i sektorze kultury, a także pomoc w...

Program ARTerii: KULTURALNE PODRÓŻE

O projekcieCykl spotkań realizowany w formie intermentoringu międzypokoleniowego, które odbywały się co dwa miesiące od września 2013 r. do początku 2020 roku. Ich celem był rozwój świadomości na temat dziedzictwa kulturowego  –  materialnego i niematerialnego....

Program ARTerii: INSTYTUT IQ

O projekcieCykl spotkań zainaugurowany w październiku 2013 r. i realizowany co dwa miesiące do początku 2020 roku. W trakcie spotkań – realizowanych w formie klubu dyskusyjnego, warsztatów lub szkoleń – uczestnicy koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach...

Program ARTerii: ARTerioinspiracje

O projekcieCykl spotkań – w formie klubu dys­kusyj­nego, warsztatów lub szkoleń - realizowanych co miesiąc od kwietnia 2010 do początku 2020. Miały charakter otwarty i poświęcone były tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji, przede wszystkim kwestiom kultury,...

Program ARTerii: CULTURE HUB

O projekcieCULTURE HUB to miejsce styku sztuki i biznesu. Do udziału w spotkaniach sieciujących, warsztatach i konferencjach oraz do współpracy zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury i kreatywnym, artystów i osoby...

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria