fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Escape Rooms dla branży kulturalnej i kreatywnej

Międzynarodowy projekt, w którym partnerzy z 4 krajów (Polska, Belgia, Hiszpania i Włochy) współpracują w celu opracowania nowatorskich narzędzi promujących rozwój kompetencji przedsiębiorczych w branżach kreatywnych i sektorze kultury wśród młodych ludzi (w wieku 16-30 lat) poprzez oferowanie zgrywalizowanego podejścia do szkolenia – w szczególności poprzez wykorzystanie Escape Roomów (ER) wykorzystywanych jako integracyjna, wciągająca i inspirująca metoda szkolenia. Wynikami projektu są: przewodnik oferujący podstawowe wsparcie dla osób pracujących z młodzieżą i innych interesariuszy z sektora kultury i kreatywnego w celu skutecznego wykorzystania metodologii projektu do szkoleń z zakresu przedsiębiorczości; dziewięć scenariuszy ER dla osób pracujących z młodzieżą i edukatorów oraz „biała księga” promująca szerokie wykorzystanie zasobów projektu.

Fundacja ARTeria jest koordynatorem tego projektu.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria