o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas • o nas •

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku, jest organizacją non profit. Realizuje różnorodne projekty i programy związane przede wszystkim ze wspieraniem artystów oraz reprezentantów branż kreatywnych, a także rozwojem szeroko rozumianego sektora kultury i kreatywnego oraz społeczności lokalnych poprzez różnorodne działania i projekty w oparciu o trzy idee: kulturę bez granic, innowacyjną edukację, wielowymiarową współpracę.

Kultura bez granic

Stawiamy sobie za cel promowanie, upowszechnianie oraz rozwój kultury i sztuki w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej oraz dialogu interkulturowego tworząc forum spotkania ciekawych ludzi – zderzenie poglądów i poszukiwanie cech wspólnych.

ARTeria to dialog o współczesnym świecie – kreowanie i promowanie nowych trendów oraz zjawisk, otwartość na różnorodne formy wyrazu, propagowaniu czynnego uczestnictwa w kulturze. Wierzymy, że kultura jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia stąd angażujemy się w akcje promujące i wspierające sztukę – w tym m.in. Cultural Deal for Europe.

Zapraszamy do wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości czy przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności i ciekawości świata.

Innowacyjna edukacja

Naszym celem jest przede wszystkim wielowymiarowa, nowoczesna edukacja – poszukiwanie i testowanie innowacji zarówno w edukacji artystycznej jak i w wykorzystaniu kultury i sztuki w szeroko rozumianej edukacji ogólnej. Ważnym elementem jest aspekt ekonomiczny życia artystów i reprezentantów sektora kreatywnego, dlatego jednym z tematów naszych działań jest wsparcie kształtowania niezbędnych kompetencji przedsiębiorczych odpowiadających na wyzwania współczesnego rynku pracy, a związanych z marketingiem, możliwościami finansowania, znajomością podstaw prawa autorskiego czy internacjonalizacją działań artystycznych.

ARTeria to także poszukiwanie rozwiązań na problemy współczesnego świata i społeczne. Wierzymy w naukę przez całe życie (Long Life Learning), w naukę pozaformalną i nieformalną. Ważne miejsce w naszych działaniach zajmują kwestie związane z równouprawnieniem płci i problematyką gender, a także te z pogranicza kultury i ekologii – w tym m.in. New European Bauhaus.

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, edukatorów, mentorów oraz samych artystów – wszystkich których pasją jest dzielenie się wiedzą.

Wielowymiarowa współpraca

Swoje cele realizujemy poprzez współpracę i wymianę doświadczeń – pracujemy w licznych partnerstwach i akcjach na poziomie lokalnym, regionalnym, a przede wszystkim międzynarodowym. Inicjujemy i realizujemy różnego rodzaju projekty oraz przedsięwzięcia, organizujemy debaty, warsztaty, szkolenia, imprezy kulturalne.

ARTeria jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która pełni funkcję adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Jest także członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi.

Jednym z ważniejszych obszarów w naszej działalności jest angażowanie się we współtworzenie polityk kulturalnych na poziomie europejskim związanych z sektorem kultury i kreatywnym. Prowadzimy badania, inicjujemy i uczestniczymy w dyskusjach o możliwych rozwiązaniach – zapraszamy do włączenia się do tych działań!

Ważnymi wartościami dla naszego zespołu są również upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji.

ARTeria jest członkiem Culture Action Europe – najważniejszej europejskiej sieci reprezentującej sektor kultury. Jest również członkiem ENCATC – europejskiej sieci, która koncentruje się na tematach związanych z zarządzaniem i politykami kulturalnymi.

Anna Ochmann

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarka, projektantka, stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Prezeska Fundacji ARTeria od 2006 roku, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, sektora kultury i kreatywnego. Projektuje, testuje i realizuje projekty ukierunkowane na wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego, rozwój zawodowy artystów i twórców, na innowacje w edukacji artystycznej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Angażuje się w działalność międzynarodowych partnerstw, sieci (w tym CAE i ENCATC) oraz grup eksperckich (np. the Voice of Culture), jest członkinią Disorderly Women – sojuszu kobiet-liderek sektora kultury w Europie. Była członkinią Rady Organizacji Kulturalnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lubi zapach farby olejnej nakładanej grubymi pociągnięciami pędzla na chropowatą deskę, zaułki Krakowa, poranną jogę i kreowanie nieoczywistych smaków gotując wegańsko.

Wenancjusz Ochmann

Z pasji i wykształcenia – muzyk. Pedagog muzyczny, kompozytor, pianista i trener wokalny.

Z pasji i z racji wykonywanego zawodu – mentor, reasercher, szkoleniowiec.

Zafascynowany ideą long life learning i wdrażaniem innowacyjnych metod edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekstach uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, również w środowisku cyfrowym.

Twórca metod mentoringu dla artystów i przedstawicieli zawodów kreatywnych wspierających ich w funkcjonowaniu życiowym i zawodowym w realiach globalizacji, cyfryzacji i ponowoczesności.

Pracuje obecnie tworząc i realizując ponadnarodowe projekty edukacyjne i kulturalne głównie finansowane z funduszy UE.

Dojrzały mężczyzna – feminista, wegetarianin i ekolog. W stałym, szczęśliwym związku z kobietą. Zafascynowany różnorodnością kulturową, a równocześnie dumny i szczęśliwy z tego, że pochodzi i może mieszkać w Europie Środkowej i czerpać z tej spuścizny kulturowej i cywilizacyjnej.

Wrażliwy na potrzeby ludzi, zwierząt i całej planety w czasach kryzysów.

Darek Bieniek

Człowiek nie cierpiący nudy. Grafika, fotografia, kodowanie, elektronika, retro komputery, dobre książki i muzyka, a właściwie to tylko jedno słowo: nowoczesna technologia, najlepiej go opisuje.

Balansując między kochaną rodziną, przyjaciółmi, pracą i swoimi pasjami stara się utrzymywać równowagę psychiczną podróżując, jeżdżąc na nartach albo zbierając grzybki.

Ewa Grynicka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pasjonatka uczenia, a raczej wydobywania wiedzy i umiejętności z tych dużych, i tych małych. Doświadczona w prowadzeniu zajęć w szkole podstawowej, średniej oraz na wyższej uczelni, zarówno z cudzoziemcami, jak i Polakami. Wykorzystująca w swojej pracy doświadczenia zdobyte m. in. w Szkole Trenerów MERITUM w Katowicach, Akademii Metodyka PASE w Warszawie, Ośrodku Mediacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.

Nagrodzona statuetką Top Woman in Education Business w Plebiscycie Woman in the World Awards dla przedsiębiorczych Polek, wręczaną w Londynie przez magazyn Woman in the World, III nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice w konkursie na najlepszą koncepcję projektu edukacyjnego w 2008 roku za pracę pt. Autoprezentacja, komunikacja i wystąpienia publiczne, a także zdobywczyni kilku nagród Dyrektora szkoły na przestrzeni lat.

Uwielbia podróże i przyglądanie się kulturze danego kraju oraz obyczajom jego mieszkańców, książki, fotografię, inspirujące słowa, zasłyszane lub przeczytane, oraz leniwe picie kawy przy piosenkach Mylene Farmer i Maitre Gims.

Oliwia Mańka

Pasjonatka języków obcych, czytania książek, robótek ręcznych, gotowania i pieczenia. Studentka filologii angielskiej z językiem arabskim na Uniwersytecie Śląskim. W ARTerii odpowiedzialna za tłumaczenia i pracę w projektach międzynarodowych. W wolnych chwilach ogląda mecze Tottenhamu Hotspur, bawi się ze swoim królikiem lub rozważa naukę nowego języka.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria