fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Poets of Today – Voices of Tomorrow

Poets of Today – Voices of Tomorrow (POT-VOT) to projekt współpracy europejskiej z udziałem 5 organizacji partnerskich, ze Słowenii, Polski, Węgier, Serbii i Finlandii, mający na celu przybliżenie poezji i współczesnych poetów młodym ludziom, nauczycielom oraz lokalnym społecznościom.

Głównym celem projektu jest rozwój nowych performatywnych form poetyckich. W każdym kraju partnerskim został powołany zespół artystyczny, który jest odpowiedzialny za opracowanie metodologii oraz stworzenie artystycznego programu poetycko-edukacyjnego.

Grupą docelową projektu są współcześni, uznani poeci, nauczyciele szkół średnich oraz ich uczniowie – aby podnieść znaczenie czytania poezji w szkole także poprzez współpracę pomiędzy reprezentantami sztuk scenicznych oraz poetkami i poetami.

Projekt koncentruje się także na równości szans kobiet i mężczyzn oraz na kwestiach związanych z ekologią. Jednym z ważnych rezultatów projektu będą rekomendacje dla polityków na rzecz zwiększenia czytelnictwa współczesnej poezji w szkołach.

Projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Strona projektu: www.potvot-project.eu/pl

Logo projektu

Finansowanie projektu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Foto leadowe sztucznie inteligentne Midjourney, fraza Wieszak. CC ANC4.0.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria