fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Program ARTerii: ARTerioinspiracje

O projekcie

Cykl spotkań – w formie klubu dys­kusyj­nego, warsztatów lub szkoleń – realizowanych co miesiąc od kwietnia 2010 do początku 2020. Miały charakter otwarty i poświęcone były tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji, przede wszystkim kwestiom kultury, sztuki, edukacji artystycznej i kulturowej, rozwojowi sektora kreatywnego i sektora kultury w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego.

ARTerioinspiracje to strumień pomysłów i działań.

Historia spotkań:

Wspieranie uczestnictwa w kulturze we współczesnych państwach europejskich

Prawo autorskie

Międzynarodowy dorobek prawny chroniący dobra kultury w czasie konfliktów zbrojnych

CREATIVE CITY – culture centers operating in post-industrial spaces

Europejskie polityki kulturalne

Program dla Europy. Propozycje społeczeństwa obywatelskiego

Polska prezydencja w Radzie Europy

Lobbing w Unii Europejskiej

Strategia Europa 2020

Europejska polityka miejska

Klastry w przemysłach kreatywnych?

Przemysły kreatywne i przemysły kultury w polityce UE

„Działaj na rzecz kultury” – spotkanie warsztatowe

Warsztaty MIASTO KREATYWNE

Formy wsparcia sektora kultury w krajach europejskich

Wybrane możliwości finansowania kultury z funduszy strukturalnych

Wdrażanie celów Europejskiej Agendy Kultury

The TOP 10 reasons to support the arts…

Aktywna integracja młodych ludzi

O pasji tworzenia

Miasto – założenia Krajowej Polityki Miejskiej i Karta Praw Mieszkańca

Mobilność sztuki i artystów w Europie

Kultura w unijnych politykach. Procedura ustawodawcza i negocjacje budżetu na lata 2014-2020

Prawo autorskie i wolne licencje

O mediach i kompetencjach medialnych

Ochrona wartości architektoniczno-urbanistycznych obiektów i dzielnic przemysłowych

Restrukturyzacja obiektów poprzemysłowych – czyli jak to robią inni?

NGO a samorząd – płaszczyzny współpracy

Kultura a hiperlokalność

Kultura w edukacji, edukacja w kulturze

O współpracy

O polityce kulturalnej miast

O service designie

O uczestnictwie w kulturze

Europejskie Forum Kultury i kilka słów o Kreatywnej Europie

O demokracji uczestniczącej

Europe is a cultural peace project, not just a form of government!

Kulturotwórcy

O politykach kulturalnych w kontekście wyborów…

ATOM KULTURY

Czy warto jeszcze chodzić do opery i co to jest rozwój widowni

Zrównoważony rozwój – gdzie kultura?

O tym jak edukacja muzyczna rozwija mózg

Kultura na co dzień, nie od święta

No more economic impact studies…

Niezależne spółdzielnie i obywatelskie media

Po co nam sztuka i po co czytać książki?

Dlaczego muzycy klasycznie nie improwizują częściej?

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in EU

Muzyka i plastyka w polskiej szkole?

Edukacja muzyczna wg metody Koday’a

Kilka słów o metodzie Dalcroza

Instrumenty perkusyjne ze wszystkiego

Czy innowacyjna gospodarka potrzebuje edukacji artystycznej

Więcej lekcji muzyki=większa jakość szkoły

O tym co dają lekcje fortepianu

O trajektoriach sukcesu artystycznego

Czy edukacja artystyczna rozwija kreatywność?

O kreatywnym rynku pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Jaką książkę wybrać na wakacje, a przy okazji o czytelnictwie w Polsce

O rozwoju publiczności

Liszt – pierwszy muzyczny superstar

Quo vadis artysto po studiach

O pozarządowych marginesach sztuki

O przedsiębiorczych cechach artystów

O sposobach rozwijania przedsiębiorczych cech artystów

O tym co artyści mogą wnieść do świata biznesu

Culture: Urban Future. Global Report on Culture for Sustainable Urban Development

O KURORCIE QULTURY i prywatnych centrach kultury

Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies

Jak kultura I kreatywność zmieniają oblicza miasta – „Monitor miast kultury i kreatywności”

Artystyczne interwencje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście europejskich dobrych praktyk

Czy młodzi chcą samorządzić?

Kilka słów podsumowania czyli o Europejskim Forum Kultury

O międzynarodowym rynku muzycznym

O kreatywności, kopiowaniu i… przedsiębiorczości

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

O ekonomicznych aspektach kultury (6 kwietnia 2018 r.)

Jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych

O sytuacji artystów

Jak zainteresować dzieci sztuką

Trochę o politykach kulturalnych a trochę o uczestnictwie w kulturze

Jak zainteresować najmłodszych – tym razem muzyką

Dlaczego granie na instrumentach kształtuje mózg i charakter…

Czy moje dziecko ma talent?

Kilka słów o idei projektu Global FemART

Kilka słów o idei 'work-based learning’ (nauka w oparciu o pracę) w sektorze kultury i kreatywnym

Jak zbudować miasto muzyki? (

O efekcie Bilbao a może „kulcie cargo”… czyli o instytucjach kultury w Polsce

Czy rewitalizacja miasta musi być połączona z gentryfikacją…

O słuchaniu muzyki

O dziedzictwie niematerialnym

O osobach z niepełnosprawnościami pracujących w sektorze kultury

O wolności słowa w sztuce

O rozwoju publiczności raz jeszcze

Jak rozwijać ekosystem muzyczny w naszych miastach?

Logo projektu

Logo ARTerioinspiracje

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria