fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

O projekcie

Od 2015 roku Fundacja ARTeria prowadzi program mentoringowy dla artystów i twórców, którego celem jest wsparcie ich w rozwoju zawodowym poprzez zdobycie praktycznej wiedzy na temat rynku pracy w sektorze kreatywnym i sektorze kultury, a także pomoc w kształtowaniu kompetencji miękkich (m.in. związanych z komunikacją, autoprezentacją, sieciowaniem, itp.). Program jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem – barierę „wejścia do obiegu artystycznego” (w tym obiegu instytucjonalnego, międzynarodowego, festiwalowego), spowodowaną m.in. niedostosowaniem programów uczelni artystycznych do realiów ryku pracy, niedostateczną współpracą międzypokoleniową pomiędzy twórcami, animatorami, kuratorami, a także brakiem wiedzy o możliwościach współpracy, pozyskania środków, dostępu do zasobów służących twórczości, itp. Proces mentoringowy  jest oparty na  doświadczeniu zawodowym i osobistym mentorów oraz na (I) znajomości sektora kreatywnego i sektora kultury, (II) budowaniu powiązań z kluczowymi interesariuszami i umiejętności tworzenia efektywnych relacji partnerskich, (III) nabywania efektywnych umiejętności przez młodych twórców wspomagających proces.

Program obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: wewnętrzna motywacja i samodyscyplina oraz umiejętność planowania, koordynowania i efektywnej organizacji pracy, umiejętności finansowe i umiejętność sporządzania biznesplanu na potrzeby własnej działalności, umiejętność wprowadzania do obrotu i sprzedaży nowych produktów i pomysłów, a także wystąpienia publiczne i budowanie portfolio.

Rekrutacja odbywa się co roku na podstawie zgłoszeń.

Logo projektu

Logo ARTerioinspiracje

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria