„The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) to międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i, skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracujemy nad  rozwojem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.