Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

ART&NET
projekty artystyczne, działania związane z rozwojem sektora kultury i sektora kreatywnego

ARTeriodziedzictwo
działania związane z dziedzic­twem kulturowym

ARTeriopublikacje
działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji