Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

ART&NET
zagad­nienia i badania związane z polityką kul­turalną, projekty związane z rozwojem mediów, społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury - szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne

ARTeriodziedzictwo
działania związane z dziedzic­twem kulturowym

ARTeriopublikacje
działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji

Art&NET

CULTURE HUB – V spotkanie (listopad 2016)

Kolejne V. spotkanie (25 listopada 2016 r.) dedykowane było przede wszystkim opracowaniu planu działań CULTURE HUBu w przyszłym roku. Uczestnicy, reprezentujący sektor sztuki, designu i technologii dyskutowali o tematyce planowanych spotkań, ich częstotliwości, ale przede wszystkim o działaniach twórczych, badawczych i edukacyjnych. Powstał szkic programowy, który definiuje ideę i najważniejszą rolę CULTURE HUBU jako integrację środowiska kultury i biznesu wokół idei różnorodności oraz poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w obszarze rozwoju sektora kultury i kreatywnego.

czytaj dalej

Na scenie i w życiu - głos jako narzędzie pracy (warsztaty)

Jestem artystą i nie pracuję za darmo… (warsztaty)

ARTerioinspiracje w listopadzie czyli „quo vadis” artysto po studiach?

ARTeria w Budapeszcie - konferencja ’Europe, quo vadis?’ i spotkanie czlonków CAE

63. ARTerioinspiracje czyli Liszt – pierwszy muzyczny SUPERSTAR

Kultura w regionie - panel ekspercki z ARTerią

INSTYTUT IQ w październiku czyli kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych

Rekomendacje CAE dla Kreatywnej Europy – spotkanie dyskusyjne

ARTeria w Granadzie

ArterioDziedzictwo

Kulturalne podróży w listopadzie czyli szlak moderny w Katowicach

Pogoda straszyła deszczem, ale niezrażona grupa „kulturowych podróżników” ruszyła z samego rana szlakiem katowickiej moderny. Kilkanaście obiektów, kilkukilometrowy spacer i grzaniec na Rynku... czyli listopadowe – spacerowe - spotkanie z cyklu KULTURALNE PODRÓŻE (25 listopada 2016 r.).

czytaj dalej

Kulturalne podróże we wrześniu czyli wirtualna podróż po literackiej Małopolsce…

Kulturalne podróże czyli z wizytą we Wrocławiu szlakiem Eberharda Mocka (maj 2016)


Projekt graficzny: K.Frankowska | Wykonanie: otofoto

Logo Fundacja Arteria