fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu DiOtherCity w Mons (Belgia)

Po roku realizacji projektu #DiOtherCity prawie wszyscy partnerzy międzynarodowego konsorcjum po raz pierwszy spotkali się osobiście! Spotkanie zostało zorganizowane przez naszego belgijskiego partnera – Logopsycom w SkyLab Factory w Mons (Belgia) w dniach 2-4 marca 2022 roku. Anna Ochmann i Wenancjusz Ochmann reprezentowali ARTerie podczas tego spotkania.

Program tego spotkania był bardzo intensywny. Uczestnicy skupili się przede wszystkim na przeglądzie i rozwijaniu modułów oraz narzędzi wypracowywanych w ramach otwartych zasobów edukacyjnych projektu. Wszystkie dotychczas skończone elementy zostały zaprezentowane i omówione podczas sesji prowadzonych przez CEPS (Hiszpania) – koordynatora projektu. Logopsycom przedstawił zaktualizowane wersje studiów przypadku, kontynuowaliśmy także prace nad dalszymi szczegółami opracowania naszych modułów. Reprezentantki naszego cypryjskiego partnera – Citizens in Power zaprezentowały podsumowanie ewaluacji zarządzania jakością, nasz włoski partner (Mulab) omówił działania upowszechniające i eksploatacyjne, a aktywność w internecie – reprezentantki Les Apprimeurs (Francja) oraz ARTerii. Celem projektu jest zaprojektowanie programu edukacyjnego dla profesjonalistów z branży kultury i kreatywnej oraz mieszkańców, którzy są zainteresowani rozwijaniem nietypowych form zwiedzania miasta z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Zapraszamy na stronę projektu: https://diothercity.eu/

Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria