fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Spotkanie międzynarodowych partnerów projektu Master the Act w Madrycie

W dniach 1-2 marca 2023 r.  odbyło się piąte, ostatnie już, spotkanie partnerów w ramach projektu Master the Act. Naszymi gospodarzami było APEM a spotkanie odbyło się w Centro de Empleo Carabanchel w Madrycie, Hiszpania.

W trakcie spotkania uczestnicy podsumowali i omówil działania zrealizowane w ostatniej fazie projektu. W poprzednich miesiącach we wszystkich krajach partnerstwa odbywały się warsztaty pilotażowe dla profesjonalistów z sektora zatrudnienia oraz z sektora artystycznego, głównie teatralnego. Uczestnicy przedstawili przebieg pilotażu w swoich krajach. Zwrócono uwagę na różnice w podejściu do przedstawionego materiału dla różnych grup zawodowych. Dla przedstawicieli sektora zatrudnienia wiele ćwiczeń teatralnych było absolutną nowością. Z kolei przedstawiciele sektora artystycznego nie mieli wiedzy i doświadczenia we wsparciu osób na rynku pracy i w związku z tym ćwiczenia i materiał z tym związany był dla nich najbardziej interesujący. Elementem wspólnym dla wszystkich uczestników pilotażu był postulat, że warsztaty powinny być trochę dłuższe aby móc lepiej poznać materiał szkoleniowy.

Po omówieniu pilotaży partnerzy podsumowali wydarzenia upowszechniające, które już się odbyły w większości krajów. Podkreślono duże zainteresowanie rezultatami projektu.  Zwłaszcza wypracowany nowy profil zawodowy, jakim jest Kreatywny Mentor do spraw Zatrudnienia wzbudził duże zainteresowanie uczestników tych spotkań.

W drugim dniu spotkania rozmawiano o tematach związanych z rozpowszechnieniem projektu. Na zakończenie spotkanie przedstawiciele wszystkich partnerów nagrali krótkie filmiki video w swoich językach narodowym, mające na celu zachęcenie do odwiedzenia platformy elearningowej oraz zrealizowania kursu. Mają one również promować całość projektu i wypracowane rezultaty. Przed zakończeniem spotkania partnerów rozmawiano, również o trwałości projektu i działaniach po jego formalnym zakończeniu.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria