fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Spotkanie grupy sterującej projektu GfA

19 października 2020 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w ramach kolejnego międzynarodowego spotkania grupy sterującej projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. W związku z pandemią COVID-19 zostało ono zrealizowane w formie konferencji online. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi, a Fundacja ARTeria zaktualizowała plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO4 – „Policymakers Guide “Global FemArt – the women that drive the creative industries”, którego jest liderem.

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności.

Pracujemy także nad wsparciem rozwoju kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji oraz udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu jest także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym. Projekt, realizowany z partnerami z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Włoch)  jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Logo Global FemArt
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria