fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Spotkanie grupy sterującej projektu BtG

1 października 2020 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w ramach kolejnego międzynarodowego spotkania grupy sterującej projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”. W związku z pandemią COVID-19 zostało ono zrealizowane w formie konferencji online. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne (m.in. związane z planowanym w Materze spotkaniem szkoleniowym), związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na podsumowaniu dotychczasowej pracy  nad rezultatami intelektualnymi, a reprezentanci Fundacji ARTeria odnieśli się do zakresu pracy oraz harmonogramu realizacji rezultatu IO5 – „User Experience Compendium for Creative Enterprise Mentors””, którego ARTeria jest liderem.

„Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Pracujemy (wspólnie z parterami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowacji i Hiszpanii) nad rozwojem kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy po skutkach kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria