fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Remote Learning – How technology is empowering new forms of work-based learning – z ARTerią

Anna Ochmann, wzięłą udział w webinarium organizowanym przez European Alliance for Apprenticeships (EAfA) zatytułowanym “Remote Learning – How technology is empowering new forms of work-based learning”, które odbyło się 14 maja 2020 r.

Moderatorem spotkania był Andrew McCoshan, a zaproszeni goście to Dana-Carmen Bachmann (Head of Unit, DG EMPL), Charlie James (European Apprentices Network), Barbara Ofstad (Head of Siemens Professional Education in Germany), Juliet Desmet oraz Joke Van Gheluwe (IMEC – Smart Education@Schools),  Theresa Fleidl (Vice President of Professional Training Policy and Human Resource Cooperations at Munich Airport).

Praktyki i staże zawodowe są jednymi z ważniejszych form „nauki w oparciu o pracę (‘work-based learning’) także w sektorze kultury oraz kreatywnym. Sytuacja podmiotów zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, związana z pandemią koronawirusa COVID-19 spowodowała konieczność reorganizacji systemu tej formy wsparcia, a także poszukiwania nowych, eksperymentalnych i innowacyjnych form rozwijania praktycznych doświadczeń edukacyjnych. Dotyczy to także narzędzi komunikacji on-line i narzędzi do zdalnego uczenia się, które mogą być przydatne w tym procesie, choć warto podkreślić, iż rozwijając kompetencje cyfrowe i techniczne uczniów nie zapewnią jednak kompleksowego wsparcia możliwego jedynie w warunkach rzeczywistej praktyki czy stażu. Innym problemem jest kwestia powszechnej dostępności dla uczniów wielu z tych technologii cyfrowego uczenia się i narzędzi online takich jak Virtual Reality (VR).

W trakcie spotkania został podjęty szereg zagadnień z tym związanych, a uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania w jaki sposób sektor kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowuje się do kryzysu COVID-19, jak można zapewnić możliwość zdobycia pełnego zakresu umiejętności podczas pobytu w domu korzystając jedynie z narzędzi online, jaka jest przyszłość zdalnego uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Fundacja ARTeria realizuje szereg projektów, współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, związanych ze wsparciem sektora kultury i kreatywnego także poprzez staże i praktyki, w tym przede wszystkim Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries (więcej tutaj) oraz The Partnership for Creative Apprenticeships (więcej tutaj).

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria