fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Podsumowanie realizacji projektu MASTER THE ACT

W dniu 17 lutego 2023 roku w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach odbyło się wydarzenie upowszechniające w ramach projektu Master the Act. Na to wydarzenie zostali zaproszeni pracownicy instytucji rynku pracy oraz przedstawiciele sektora kultury, a w szczególności osoby związane z działaniami teatralnymi i sztuką performatywną. Uczestnikami spotkanie byli również trenerzy i szkoleniowcy związani ze wsparciem osób bezrobotnych, pracownicy działów HR oraz organizacji pozarządowych.

Przedstawiciel Fundacji ARTeria Wenancjusz Ochmann przedstawił założenia projektu, partnerów projektu oraz wszystkie produkty powstałe w ramach realizacji projektu MtA. Przedstawił również koncepcję nowego formatu zawodowego jakim jest Kreatywny Mentor do spraw Zatrudnienia. Dość obszernie przedstawił jakie kompetencje i wiedze powinna mieć taka osoba. Omówił 5 modułów szkoleniowych zawartych w podręczniku powstałym w ramach realizacji projektu. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem osób przybyłych na spotkanie. Dość dokładnie została też zaprezentowana platforma e-learningowa. Prowadzący pokazał sposób rejestracji i logowania się oraz omówił zawarte tam materiały szkoleniowe. Po prezentacji nastąpił czas na pytania i dyskusję. Uczestnicy podkreślili dużą innowacyjność samej koncepcji połączenia działań teatralnych i dramatycznych ze wsparciem udzielanym osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Pojawiły się też głosy sceptyczne czy uda się wprowadzić koncepcję Kreatywnego Mentora w realia polskich instytucji wsparcia rynku pracy, które są w założeniu dość skostniałe i oparte na dużych państwowych Urzędach Pracy. Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek oraz rozmowy nieformalne i kuluarowe. Podczas nieformalnego networkingu nastąpiła możliwość poznania się uczestników pochodzących z różnych miast aglomeracji śląskiej.

Więcej: https://mastertheact.eu/pl/

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria