fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ALEX w Mons

W dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Mons w Belgii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie organizacji partnerskich projektu ALEX. Program spotkania koncentrował się na ogólnym przeglądzie projektu – dyskusji na temat tego, jak narodził się pomysł projektu, prezentacji partnerów, zarządzaniu projektem.

Głównym celem spotkania był przegląd najlepszych praktyk / zestawu narzędzi dla młodzieży oraz dostosowanie praktyk do cyfrowego przewodnika po narzędziach. Logopsycom, organizacja goszcząca, przedstawiła swoje wcześniejsze doświadczenia w pracy z chatbotem i zaprezentowała model chatbota stworzonego na potrzeby innego projektu Erasmus+. Omówiono, że zrozumienie, jak szkolić chatbota, ma ogromne znaczenie dla projektu pod względem podejmowania decyzji, tworzenia jego osobowości itp.

Partnerzy omówili pierwsze kroki w określeniu:

  • jaki powinien być punkt wejścia? (bot pojawiający się na stronie internetowej jako możliwość LUB bot zintegrowany z Facebookiem/Instagramem/Whatsappem)
  • jakie tematy powinien obejmować bot?
  • jaka powinna być osobowość bota?

Kwestie te powinny zostać omówione między czerwcem a sierpniem. Wytyczne Logopsycom dotyczące produkcji mogą zostać przedstawione partnerom na spotkaniu Agres, abyśmy mogli zacząć od przykładów tego, jak mógłby wyglądać bot edukacyjny.

Oprócz tworzenia treści, ARTeria jest odpowiedzialna za ewaluację procesu w tym projekcie.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria