fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Drugie transnarodowe spotkanie partnerów projektu ALEX w Alicante

tagi:

W dniach 15-17 listopada 2023 r. partnerzy projektu ALEX spotkali się w ramach drugiego spotkania konsorcjum projektowego zorganizowanego na żywo, tym razem w Alicante, Hiszpania.

Omówiono status projektu i terminy realizacji kolejnych działań, skupiono się także na już opracowanych rezultatach lub tych, nad którymi prace właśnie trwają w szczególności dobrych praktykach i przewodniku nt. wykorzystania narzędzi cyfrowych, a także scenariuszach lekcji i interakcji z chatbotem. Rozmawiano także o materiałach graficznych, które przygotowuje ARTeria a które są istotnym elementem tworzonych treści szkoleniowych. Ważną częścią dyskusji była analiza używanych przez młodych ludzi i przez edukatorów mediów społecznościowych w każdym kraju partnerstwa tak, żeby dotrzeć z chatbotem do jak największej liczby użytkowników. Partnerzy ustalili także, że w związku z rozwojem technologii warto poczekać z testowaniem chatbota i przesunąć to działanie na lipiec – październik przyszłego roku. Omówiono także kolejne kroki projektowe w tym opracowanie podręczników dla użytkowników.

W kolejnym kroku omówiono kwestie związane z zarządzaniem, promocją i monitorowaniem jakości rezultatów. Ewa Grynicka z Fundacji ARTeria przedstawiła wyniki ostatniej ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez partnerów.

Kolejne spotkanie partnerstwa odbędzie się w Polsce w dniach 3-5 czerwca 2024 r.

tagi

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria