fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

BIGTIME TAKEOVER – międzynarodowa konferencja podsumowująca w Skopje

Jednym z ostatnich działań w projekcie Bigtime Takeover była konferencja podsumowująca zorganizowania w dniach 24 i 25 kwietnia 2023 r. w Skopje, Macedonia Północna. W gościnnych progach Youth Cultural Center spotkali się przedstawiciele wszystkich partnerów projektu oraz młodzież, która uczestniczyła w krajowych działaniach „takeover” i tworzyła cyfrowy projekt Bees. Większość z młodych ludzi spotkała się już rok wcześniej we Włoszech, w Materze gdzie w ramach tygodnia szkoleniowego zainicjowała własny międzynarodowy projekt w mediach cyfrowych. Teraz młodzi ludzie mogli spotkać się znowu na żywo. W pierwszym dniu konferencji punktem kulminacyjnym był wernisaż prac plastycznych powstałych w ramach północno-macedońskiego projektu. Tematem tych prac była przede wszystkim ekologia, a bezpośrednią inspiracją – powstały obok domu kultury urban garden. Pokazane prace plastyczne młodych twórców zostały również wydane w postaci książki pod tytułem „Gaia and the Garden”. Na wernisażu pokazane zostały też prace plastyczne polskiej uczestniczki projektu Idy Bieniek. Tematyka rysunków Idy w dowcipny sposób komentuje związki młodych ludzi z mediami cyfrowymi. Ida byłą jedną z twórczyń zaangażowanych w działania projektowe w Polsce – stworzenie ARTzinu UNKnown\nieZnani.

W ramach wernisażu mogliśmy również wysłuchać krótkiego recitalu fortepianowego Francesco Amato z Włoch. Francesco w niezwykle muzykalny sposób zaprezentował swoje interpretacje kilku znanych standardów jazzowych. Młodzi uczestnicy projektu podzielili się też z uczestnikami wernisażu swoimi marzeniami zawiązanymi z przyszłością rozdając kartki z wydrukowanymi sentencjami jako inspiracje do przemyśleń.

Prowadzącym wernisaż był artysta macedoński Yane Chalowski, który w niezwykle ciepły sposób przedstawił młodych twórców.  Gospodynią wieczoru była Margarita Arsova  z Youth Cultural Center w Skopje.

Drugi dzień Konferencji finałowej wypełniły prezentacji przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich projektu. Na sali widowiskowej Youth Cultural Center każdy z partnerów przedstawił opis swojego, krajowego projektu włączającego młodych ludzi do tworzenia wartościowych treści w internecie. Przedstawicielem polskiego partnera projektu, Fundacji ARTeria, był Wenancjusz Ochmann.

Przedstawił on polski projekt, którym był AZTzin UNKnown\nieZnani. Jako osoba, która koordynowała ten projekt w Polsce i nadzorowała pracę młodych edukatorów artystycznych z młodzieżą omówił cały proces, od zaproszenia młodych ludzi, przez podział na grupy robocze do efektu końcowego jakim było powstania cyfrowej i drukowanej wersji magazynu artystycznego. Wszystkie treści w tym magazynie stworzyli młodzi ludzie.

Wszyscy uczestnicy konferencji mogli zwiedzić też urban garden powstały przy Youth Cultural Center w Skopje. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa powstała przy instytucji publicznej w Północnej Macedonii. Wieczorem uczestnicy organizacji partnerskich zostali zaproszenia na pokaz teatru tańca. Mieli okazję zobaczyć niezwykle interesujący spektakl tańca współczesnego opartego na elementach macedońskich tańców ludowych.

Konferencja podsumowująca w Skopje była niezwykle udanym ukoronowaniem bardzo ciekawego i potrzebnego we współczesnych czasach projektu Bigtime Takeover, w którym młodzież z Wielkiej Brytanii, Włoch, Cypru, Polski i Północnej Macedonii faktyczne, w wielu zakresach przejęła media internetowe i stworzyła wartościowe i interesujące dla niej treści.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria