fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

ARTerioinspiracje w lutym, czyli o tym, jak rozwijać ekosystem muzyczny w naszych miastach?

12 lutego 2020 r. spotkaliśmy się na kolejnym spotkaniu z cyklu ARTerioinspiracje. Inspiracją do dyskusji o roli muzyki oraz infrastruktury kulturalnej w tworzeniu miasta przyjaznego mieszańcom był raport opracowany przez Sound Diplomacy „THIS MUST BE A PLACE. The role of music and cultural infrastructure in creating better future cities for all of us”, wydany we wrześniu 2019 roku (do pobrania tutaj).

Wenancjusz Ochmann przygotował krótką prezentację, w której przedstawił bogate dziedzictwo muzyczne miast aglomeracji (od górniczych pieśni a cappella, poprzez blues, początki jazzu, hip-hop po scenę muzyki elektronicznej, metalu i alternatywną) oraz wielowiekowe tradycje edukacji muzycznej na Śląsku. Pytania, które postawił jako wstęp do dyskusji brzmiały: jak sprawić, bazując na tych tradycjach, dziedzictwie, ale też potrzebach współczesności, żeby w naszych miastach rozwinął się zdrowy ekostystem muzyki, artyści mogli rozwijać się zawodowo, a polityki kulturalne miast sprzyjały muzyce, muzykom i odbiorcom (szeroko rozumianej, zaangażowanej publiczności)?

Uczestnicy naszego spotkania zgłosili szereg pomysłów, omówili szereg istniejących inicjatyw, ale także odnieśli się krytycznie do wielu aspektów funkcjonowania polityk kulturalnych w miastach aglomeracji. Dużo rozmawialiśmy o konieczności wsparcia kompetencji przedsiębiorczych (biznesowych) artystów (system kształcenia), o niejasnych zasadach wspierania inicjatyw kulturalnych (festiwali, inicjatyw typu „muzyczne lato”) z funduszy publicznych (jawny/ukryty rynek pracy), o braku wsparcia dla artystów w pozyskiwaniu rynków międzynarodowych (brak kontaktów), o konieczności systemowego wsparcia artystów w działaniach promocyjnych poza granicami Polski.

Anna Ochmann przedstawiła krótko działania przewidziane w projekcie „„Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”” (więcej tutaj) i zaprosiła do udziału w działaniach projektowych, odniosła się także do innego projektu, którego jednym z celów jest wsparcie artystek w internacjonalizacji ich pracy – „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej tutaj) zapraszając do udziału w fazie testowania platformy Global FemART Academy.

Logo ARTerioinspiracje

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria