fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Ostatnie spotkanie w ramach projektu DigiKommune w Sheffield, UK

tekst Wenancjusz Ochmann

Lądując na lotnisku w Manchester zrobiło mi się trochę smutno. Pogoda była też typowo „angielska”, lekko mżył deszcz. Ale to nie aura wprawiła mnie w niezbyt radosny nastrój. Prawdopodobnie po raz ostatni przylatuję do Wielkiej Brytanii na spotkanie partnerów w ramach programu Erasmus+. Obecnie Wielka Brytanie nie uczestniczy już z powodu wyjście z Unii Europejskiej w tym programie. 

Ale wracajmy do spotkania. Było to ostatnie, trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu DigiKommune i odbyło się w dniach 11-12 maja 2023 w Shieffield, UK. Organizacją goszczącą była Inova Consultancy, lider tego projektu. Na spotkaniu omówiliśmy wszystkie dotychczas zrealizowane działania. Fundacja ARTeria była liderem działania drugiego czyli przygotowania materiałów szkoleniowych oraz ich przetestowania w ramach warsztatów pilotażowych we wszystkich krajach partnerstwa. Jako reprezentant ARTerii przedstawiłem raport narodowy po pilotażu w Polsce oraz moderowałem panel na temat pilotaży w pozostałych krajach. Ta faza projektu udała się bardzo dobrze. W pilotażu uczestniczyło łącznie 64 kobiet artystek i przedstawicielek sektora kreatywnego. Przetestowały one przygotowane przez partnerstwo materiały szkoleniowe podzielone na 5 modułów. Uczestniczki pilotażu we wszystkich krajach partnerstwa bardzo wysoko oceniły przedstawiony materiał.  

Następnym punktem spotkania było omówienie działań w ramach działania tzreciego czyli organizacji lokalnych grup DigiKommune. Liderem tego działania była Inova Consultancy. Również w tym projekcie metodologia Artistic Circles sprawdziła się bardzo dobrze we wszystkich krajach partnerstwa. Uczestniczące w Lokalnych DigiKommune kobiety artystki zwiększyły swoje kompetencje cyfrowe oraz kompetencje miękkie tak bardzo potrzebne do pracy twórczej zwłaszcza w czasach postcovidowych.

Ostatnim działaniem merytorycznym jakie zostało omówione w ramach spotkania były Digital Art Spaces. Były to spotkania online z artystkami realizowane we wszystkich krajach partnerstwa. W każdym kraju prezentowało się 6 artystek – reprezentantek różnych dziecin artystycznych. W ramach tych spotkań artystki mogły prezentować swoją pracę twórczą i dyskutować o niej wspólnie z odbiorcami. Liderem tego działania był partner z Włoch – CESIE.

Na zakończenie tego ostatniego już spotkanie w ramach projektu DigiKomunne partnerzy podsumowali wszystkie dotychczasowo zrealizowane rezultaty i zaplanowali działania do końca projektu.

Powrót z Shieffield na lotnisko w Manchester nie była łatwy. W Wielkiej Brytanie w dniach 12 i 13 maja odbył się wielki strajk pracowników kolei i wszystkie pociągi kursujące między Shieffield a Manchester zostały odwołane. Na szczęście udało się zorganizować wspólny dojazd taksówką włoskich i polskich partnerów na lotnisko.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria