fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ABIbooks w Bastii Umbrii

tagi: ABIbooks

Ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ABIbooks odbyło się w Bastia Umbria, we Włoszech, w dniach 24-26 maja 2023 roku.

Program spotkania koncentrował się na ogólnym przeglądzie projektu – omówieniu dotychczasowych działań i zaplanowaniu kolejnych aktywności w ostatnich miesiącach trwania projektu.

Omówiono fazę testowania interaktywnych książek powstałych w ramach projektu w szkołach i przedszkolach we wszystkich krajach partnerstwa projektowego. Dyskusja dotyczyła także dwóch podręczników – jednego skierowanego do pedagogów oraz tzw. „białej księgi”. Ważną częścią dyskusji były także ustalenia dotyczące zakresu i terminów realizacji cyklu filmików oraz kart ćwiczeń mających wspierać przyszłych użytkowników w korzystaniu z materiałów stworzonych w ramach tego innowacyjnego projektu. ARTeria zrealizowała także kilka krótkich wywiadów, które zostaną wykorzystane w przyszłych materiałach, a pytania dotyczyły m.in. doświadczeń z wykorzystaniem książek interatywnych w klasie czy kompetencji i umiejętności, które mogą być wspierane przez interaktywne książki.

Ważna część spotkania dotyczyła kwestii związanych z zarządzaniem, upowszechnianiem czy badaniem jakości projektu.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria