fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Międzynarodowy tydzień szkoleniowy dla reprezentantów  branż kreatywnych i kultury z udziałem reprezentantów ARTerii

To był twórczy i inspirujący tydzień wspólnej pracy i nauki, wymiany umiejętności oraz networkingu! W ciągu pięciu dni (24-28 stycznia 2022) osiemnastu szkoleniowców i trenerów praktyk zawodowych z sześciu krajów uczestniczących w projekcie P4CA spotkało się w trakcie międzynarodowego tygodnia szkoleniowego w Peczu na Węgrzech. Wydarzenia zostało zorganizowane przez naszego węgierskiego partnera – Cultural Creative Industries Cluster w prowadzonej przez nich przestrzeni co-workingowej KOHO.

Uczestnicy biorący udział w tym tygodniu szkoleniowym zostali specjailnie wyselekcjonowani, jako eksperci sektorowi, z „grup ds. rozwoju i przeglądu” (PR&D groups) współpracujących na równych etapach rozwijania wyników projektu z organizacjami partnerskimi w każdym kraju. Polską ekipę reprezentowali: Wenancjusz Ochmann, ekspert branżowy i mentor odpowiedzialny za rozwój programach szkoleniowych i mentoringowych w ARTerii, Dariusz Bieniek (4MAX / ekspert branżowy i trener, Fundacja ARTeria) oraz Beata Bieniek (Muzeum Śląskie w Katowicach / ekspert branżowy, Fundacja ARTeria), którzy pracowali wspólnie z uczestnikami z Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Macedonii Północnej i Słowacji. Celem wspólnej pracy było przetestowane rezultatów projektu przez praktyków i ekspertów branżowych, tak aby odzwierciedlały one ich rzeczywiste doświadczenia zawodowe i były przydatne dla trenerów i szkoleniowców, którzy wspierają praktyki zawodowe czy szeroko rozumianą naukę w miejscu pracy w branżach kultury i kreatywnych. Uczestnicy wydarzenia reprezentowali różne branże kreatywne, w tym taniec i sztuki sceniczne, fotografię, projektowanie, sztuki wizualne, muzykę, media cyfrowe, muzea, byli wśród nich także specjaliści zajmujący się pracą z młodymi twórcami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tydzień szkoleniowy obejmował serię wydarzeń związanych z wymianą wiedzy i nawiązywaniem współpracy z pracodawcami z branż kreatywnych – z klastra Pécs Creative Industries Cluster, prowadzonego przez CCiC. Pracodawcy ci mają doświadczenie w szkoleniu praktykantów i organizacji staży. Uczestnicy odwiedzili m.in. studio fotograficzne TSB ArtLab czy Pannon Philharmonic Orchestra, której siedziba mieści się w spektakularnej architektonicznej scenerii Kodaly Center otwartego jako sala koncertowa w 2010 roku, kiedy Pecz był Europejską Stolicą Kultury. Kolejna wizyta studyjna została zorganizowana w Izbie Handlowej w Peczu umożliwiając omówienie z lokalnymi pracodawcami potencjału zestawu narzędzi edukacyjnych opracowanych w ramach projektu.

Najważniejszym celem prac w trakcie tego tygodnia było przejrzenie, dopracowanie i stworzenie dodatkowych treści na potrzeby projektu.

Nasz macedoński partner, Press to Exit, poprowadził warsztaty, które umożliwiły sfinalizowanie zasobów IO3 Learning Toolkit, z kolei CiCC miało możliwość współpracy z uczestnikami w celu uzgodnienia finalnej struktury i harmonogramu ukończenia wersji beta dla Open Educational Resource. Materahub, nasz włoski partner,  poprowadził warsztaty mające na celu rozwinięcie struktury i treści „Przewodnika dobrych praktyk” (IO5), zbierając w trakcie całego tygodnia szereg nagrań wideo i audio oraz wywiadów jako treści do przewodnika. Do spotkania dołączyła (online) także dr Denise Stanley Chard, dyrektor naczelny Tulip Peer2Peer, która przedstawiła informacje na temat procesu akredytacji CLOCK. Z kolei David Garcia z Rinova (UK) oraz Polo Digital Hub w Maladze (hiszpania), również online, wsparł proces techniczny rozwoju OER P4CA (IO4). Coach Creative Business – Tomorr Kokona przedstawił krótką prezentację swojej nowej książki „Creative Artists mean Business”.

Tych pięć wspólnych dni było dla partnerów projektu wyjątkową okazją do podsumowania i przeglądu tego, co zostało dotychczas opracowane w ramach projektu P4CA, a także do zrewidowania i dostosowania planów rozwoju projektu w trakcie ostatniego etapu jego trwania. Został także zaplanowany kolejny pilotaż testujący wyniki projektu –  szkolenie w Materze (Włochy) oraz konferencja podsumowująca w Skopje (Macedonia Północna).

Pomimo napiętego programu, w trakcie tygodnia szkoleniowego uczestnicy mieli możliwość poznania bogatej historii i kultury Peczu, którego zabytki zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasi węgierscy gospodarze zorganizowali wycieczkę z przewodnikiem po mieście, była także możliwość odwiedzenia Muzeum Ceramiki Szolnay i Muzeum Victora Vasarely’ego lub szeregu zabytkowych kościołów.

To był niezwykle produktywny i inspirujący tydzień. Ogromne podziękowania należą się Janosowi, Judit, Aronowi oraz całemu zespołowi CiCC za organizację i gościnność.

Zdjecia: Martina Mlcuchova / @mmmlivephoto

Logo P4CA
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria