fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Creative Agora w Rijece, Chorwacja

W dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. w Rijece, w Chorwacji odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Creative Agora.

W trakcie spotkania reprezentanci organizacji partnerskich mieli możliwość przedstawienia i omówienia najważniejszych wniosków i wyników konsultacji z artystami, edukatorami i innymi potencjalnie zainteresowanymi wynikami projektowych działań stronami, które odbyły się w każdym z krajów partnerstwa (Szwecja, Polska, Chorwacja, Hiszpania, Węgry, Grecja, Francja). Fundację ARTeria reprezentował Wenancjusz Ochmann. Celem spotkania było także lepsze zrozumienie specyfiki każdego kraju, a także przegląd i podsumowanie procesu konsultacji, które koncentrowały się na zrozumieniu roli edukatorów-artystów w rozwoju partycypacyjnej praktyki artystycznej oraz procesu tworzenia ponadnarodowej wspólnoty praktyk edukatorów-artystów. W trakcie warsztatów partnerzy wspólnie pracowali nad wyborem najważniejszych obszarów, które następnie zostały zebrane przez Rinova i Folk University.

W trakcie spotkanie podjęto także tematykę związaną z określeniem ram kompetencji, przydatnych narzędzi i zarządzania platformą internetową.

Podczas pobytu w Rijece partnerzy odwiedzili dzielnicę artystyczną Kruzna i spotkali się z lokalnymi artystami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji partycypacyjnego projektu artystycznego. Odwiedzili także lokalne radio Roza.org, gdzie mogli podzielić się informacjami o projekcie ze słuchaczami.

Więcej o projekcie: https://creativeagora.eu/

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria