fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Disorderly Women – spotkanie w Atenach

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, została kilka lat temu zaproszona do elitarnego grona kobiet liderek sektora kultury w Unii Europejskiej – Disorderly Women (jest w tej grupie jedyną Polką).

Celem „Disorderly Women, the Alliance of Women Leaders in Culture” jest promowanie i wspieranie kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury w Europie. Zachęcamy do solidarności między kobietami na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury w Europie i zwiększamy ich widoczność. Wzmacniamy zarówno istniejące, jak i wschodzące pokolenia, zastanawiając się nad pilnymi i aktualnymi perspektywami, dzieląc się doświadczeniami, wymieniając się kompetencjami oraz wspierając nową współpracę i połączenia.

Pandemia COVID spowodowała, że doroczne spotkania grupy w ostatnich latach się nie odbyły, ale w roku 2023 udało nam się wreszcie spotkać w Atenach (4-5 października 2023 r.). W trakcie spotkania został opracowany manifest (dostępny wkrótce na stronie organizacji), który dotyczy RÓWNOŚCI, SOLIDARNOŚCI, WIDOCZNOŚCI.

Omówiono także przyszłe działania grupy oraz otwarcie na nowe członkinie, a także plany związane z kolejnym spotkaniem.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria