fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowym seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem „Career Path II” zostało zorganizowane w dniach 4-6 listopada 2020 r. online.

Tematy i cele wydarzenia koncentrowały się na nowym podejściu do pracy, edukacji czy też korzystaniu z narzędzi internetowych, które zostały całkowicie zmienione w związku ze światową pandemią COVID-19. Uczestniczy próbowali znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, takich jak: jakich umiejętności potrzebujemy, żeby lepiej przygotować się na przyszłość? Czy można je już teraz zdefiniować i jak można wspierać młodych ludzi w wejściu na rynek pracy? Jak można rozwijać ścieżkę kariery online? Czy można planować karierę w sytuacji, kiedy przyszłość jest nieprzewidywalna?

Interaktywne sesje, w trakcie której uczestnicy zaprezentowali dobre praktyki, narzędzia czy metody, a także warsztaty z ekspertami umożliwiły przygotowanie rekomendacji jak rozwijać ścieżkę e-kariery, jak tworzyć wspólnotę praktyków w zakresie poradnictwa zawodowego oraz jak rozwijać współpracę dla przyszłych wspólnych działań kooperacyjnych.

Od 2012 roku Fundacja ARTeria realizuje projekty w międzynarodowych partnerstwach, a nasz zespół działa aktywnie także w różnych międzynarodowych sieciach i akcjach. ARTeria realizuje kilka projektów współfinansowanych przez program Erasmus +, które koncentrują się przede wszystkim na rozwoju zawodowym artystów i twórców. Stąd też tematyka tego spotkania była niezwykle ważna szczególnie w kontekście takich projektów jak m.in. „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, “Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”, “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” czy “The Partnership for Creative Apprenticeships”.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria