Fundacja Arteria na Walnym Zgromadzeniu Culture Action Europę (CAE)

Anna Ochmann reprezentowała Fundację ARTeria na Walnym Zgromadzeniu Członków Culture Action Europe. Zostało ono zorganizowane online 10 czerwca 2021 roku. Walne Zgromadzenie głosowało nad nadchodzącą strategią CAE na lata 2022-2024, działaniami CAE i rocznym sprawozdaniem finansowym na rok 2020, wybrało nowych członków Komitetu Wykonawczego CAE i dało biuru CAE pozwolenie na realizację zaplanowanych działań i budżetu na rok 2021.

ARTeria jest członkiem Culture Action Europe (CAE) od 2010 roku. CAE powstało w 1994 roku pod nazwą European Forum for Arts and Heritage (EFAH) – Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP). EFAH-FEAP miało na celu utrzymanie stałego dialogu i wymiany wiedzy między sektorem kultury w Europie a decydentami politycznymi UE. W 2008 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Culture Action Europe, a zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w misji i polityce rzeczniczej CAE. Przyjęło ono nową strategię, opowiadając się za dostępem do sztuki i uczestnictwem w kulturze jako podstawowym prawem każdego obywatela. Obecnie CAE jest główną europejską siecią zrzeszającą sieci kulturalne, organizacje, artystów, aktywistów, naukowców i decydentów. Jest jedyną siecią międzysektorową, skupiającą wszystkie praktyki w kulturze, od sztuk performatywnych, przez literaturę, sztuki wizualne, design i inicjatywy międzyartystyczne, po domy kultury i grupy aktywistów.

Więcej o CAE: https://cultureactioneurope.org