fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, uczestniczyła w walnym zgromadzeniu członków międzynarodowej sieci Culture Action Europe, które zostało zorganizowane online 10 czerwca 2021 roku. W trakcie spotkania głosowano nad strategią CAE na lata 2022-2024, działaniami bieżącymi i rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2020, odbyły się także wybory nowych członków Komitetu Wykonawczego CAE.

ARTeria jest członkiem Culture Action Europe (CAE) od 2010 roku. CAE powstało w 1994 roku pod nazwą European Forum for Arts and Heritage (EFAH) – Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP). EFAH-FEAP miało na celu utrzymanie stałego dialogu i wymiany wiedzy między sektorem kultury w Europie a decydentami politycznymi UE. W 2008 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Culture Action Europe, a zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w misji i polityce rzeczniczej CAE. Przyjęło ono nową strategię, opowiadając się za dostępem do sztuki i uczestnictwem w kulturze jako podstawowym prawem każdego obywatela. Obecnie CAE jest główną europejską siecią zrzeszającą sieci kulturalne, organizacje, artystów, aktywistów, naukowców i decydentów. Jest jedyną siecią międzysektorową, skupiającą wszystkie praktyki w kulturze, od sztuk performatywnych, przez literaturę, sztuki wizualne, design i inicjatywy międzyartystyczne, po domy kultury i grupy aktywistów.

Więcej o działaniach sieci na stronie CAE: www.cultureactioneurope.org

Logo CAE

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria