fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Seminarium na temat równości szans w europejskim sektorze muzycznym z ARTerią

tagi:

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, została zaproszona do wzięcia udziału w seminarium na temat równości szans kobiet i mężczyzn  w sektorze muzycznym w Europie, zorganizowanym w dniach 13-15 lipca 2023 r. w Strasburgu we Francji.

Wydarzenie to zgromadziło ponad stu profesjonalistów reprezentujących sektor muzyczny, ekspertów – także ds równości szans, pracowników instytucji kultury, urzędników instytucji europejskich i polityków. Reprezentowali 17 krajów Unii Europejskiej, ale także sektor muzyczny z Australii, USA, Columbii, Ekwadoru, Togo czy Sri Lanki. W trakcie trzech seminaryjnych dni uczestnicy przedstawili i przeanalizowali sytuację oraz stawki na poziomie europejskim, zidentyfikowali potencjalnych partnerów oraz pomysły projektowe, a także przeanalizowali możliwe źródła finansowania w Europie.

Pomimo rosnącej świadomości, w dużej mierze dzięki ruchowi #metoo, w odniesieniu do przemocy i dyskryminacji dotyczącej kobiet oraz mniejszości seksualnych w sektorze kultury, nierówności w tym sektorze pozostają znaczne i systemowe. Dysproporcje w europejskim sektorze muzycznym są szczególnie rażące. We Francji kobiety stanowią około 14% artystów na scenie w muzyce pop, 28% w muzyce klasycznej i tylko 6% dyrygentów (na podstawie danych Ministerstwa Kultury Francji). Podobną sytuację można zaobserwować w wielu innych krajach europejskich.

W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 (zatwierdzoną w 2021 r. przez Parlament Europejski), która zawiera precyzyjne i kompleksowe zalecenia, które należy zastosować i wdrożyć na wszystkich szczeblach. Komisja Europejska uczyniła włączenie społeczne jednym z pięciu priorytetów finansowania strukturalnego w latach 2021-2027, a równość płci kryterium przekrojowym, oferując środki do podjęcia konkretnych działań wykraczających poza zwykłe zasady i deklaracje intencji.

tagi

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria