fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu Poets of Today – Voices of Tomorrow

Od 18 do 19 lutego 2023 roku we Wrocławskim Domu Literatury trwało spotkanie warsztatowe w ramach projektu Poets of Today – Voices of Tomorrow, moderowane przez polski zespół artystyczny: Małgorzatę Lebdę, Weronikę Murek, Rafała Siderskiego i Wenancjusza Ochmanna.

Gościliśmy wybitnych poetów i poetki: Macieja Bobulę, Joannę Bociąg, Magdalenę Kicińską, Barbarę Klicką, Jakuba Kornhausera, Bartka Majzla, Antoninę Tosiek, Agnieszkę Wolny-Hamkało oraz Urszulę Zajączkowską.

Dwudniowe spotkanie przebiegało w bardzo twórczej atmosferze.

Uczestniczki i uczestników przywitała Katarzyna Janusik, wicedyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, partnera spotkania.

Zespół artystyczny projektu zaprezentował sposoby patrzenia na poezję i edukację poetycką w innych krajach partnerstwa (w oparciu o wnioski z konferencji i warsztatów zorganizowanych w Słowenii).

Dyskutowano na temat recepcji współczesnej polskiej poezji wśród młodzieży. Poeci i poetki przedstawili własne doświadczenia w edukacji literackiej, podzielili się dobrymi i złymi praktykami w tym zakresie. Zgodnie z założeniami projektu, stanowi to punkt wyjścia do przygotowania Dnia Poezji w szkołach oraz opracowania nowych performatywnych formatów prezentacji poetyckich.

W ramach modułu 1. uczestnicy zaprezentowali też swoje pomysły na zorganizowanie wydarzenia literackiego w przestrzeni miasta. Rozważali różne opcje i sposoby zapoznania mieszkańców miasta ze współczesną poezją, biorąc pod uwagę zarówno grupy zorganizowane, jak i indywidualnych odbiorców.

W ostatniej części warsztatów podsumowano dyskusję pierwszymi ważnymi wnioskami, które zostaną przedstawione grupie nauczycieli podczas spotkania w Krakowie w dniach 4-5 marca 2023 roku, oraz ustalono terminy kolejnych działań projektowych.

W spotkaniu brał też udział zespół menadżerski projektu: Anna Ochmann i Ewa Grynicka.

Wrocławski Dom Literatury, jako reprezentant Miast Literatury UNESCO, został oficjalnym partnerem wydarzenia.

Partner

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Zdjęcia: Mateusz Paszek

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria