fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Manifesto for a Modern Cultural Policy – konsultacje z ARTerią

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym  – nieformalnej „burzy mózgów – manifestu dotyczącej nowoczesnej polityki kulturalnej „Manifesto for a Modern Cultural Policy” opracowanego przez KEA European Affairs oraz Culture Action Europe, międzynarodową sieć reprezentująca sektor kultury, której Fundacja ARTeria jest członkiem do 2010 roku. Sesja konsultacyjna odbyła się 22 października 2020 r.

Warto podkreślić, iż idea manifestu, zainicjowanego przez KEA, to swoisty apel o nowe podejście do polityki kulturalnej – polityki doceniającej kulturę jako strategiczny czynnik zmiany, zarówno ekonomicznej jak i społecznej dotyczącej zarówno każdego z nas, ale także zmiany stymulującej solidarność społeczną czy inspirującej zmiany na szczeblu politycznym – zarówno tych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Treść manifestu dostępna jest tutaj.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria