fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

CULTUROPOLIS – międzynarodowa konferencja w Barcelonie, Hiszpania

CULTUROPOLIS to przestrzeń spotkania zaprojektowana do refleksji i dyskusji na temat praw kulturalnych, do zastanowienia się nad tym, jak są one definiowane oraz do namysłu i znalezienia mechanizmów promujących i gwarantujących ich poszanowanie.

W 2021 r. Rada Miasta Barcelony przedstawiła „Fem Cultura. Plan na rzecz praw kulturalnych w Barcelonie”. Był to pionierski plan obejmujący dziewięć ośrodków rządowych służących wdrażaniu nowych polityk publicznych, których celem jest uznanie i rozszerzenie prawa do kultury dla każdego mieszkańca miasta. Ta wartościowa inicjatywa jest wkładem Barcelony w międzynarodową debatę na temat praw kulturalnych i stworzenia ramy dla ambitnej refleksji politycznej, która toruje drogę do formalnego uznania tych praw na poziomie międzynarodowym realizowanych poprzez lokalne praktyki.

W dniach 16 – 19 listopada 2022 r. Rada Miasta Barcelony zaprosiła do udziału w pierwszych Międzynarodowych Dniach Prawa do Kultury – CULTUROPOLIS, które zostały współorganizowane przez Culture Action Europe, największą europejską sieć organizacji kulturalnych, artystów, aktywistów, naukowców i decydentów. Fundacja ARTeria jest aktywnym członkiem CAE od 2010 roku, a do udziału w spotkaniu została zaproszona prezeska ARTerii – Anna Ochmann.

W programie CULTUROPOLIS znalazły się panele dyskusyjne, prezentacja dobrych praktyk, kongres naukowy, a całość uzupełnił inspirujący program artystyczny.

W trakcie konferencji został zaprezentowany wybór projektów publicznych, prywatnych lub społecznościowych, a także dobrych praktyk, aby podkreślić różne sposoby korzystania z praw do kultury. Konferencja miała na celu wspieranie transferu wiedzy i relacji między praktyką a teorią. Happeningi takie jak Culturopolis Marketplace stworzyły miejsca dialogu, wymiany wiedzy i interakcji pomiędzy projektami i uczestnikami, którzy reprezentowali szeroki wachlarz środowisk i praktyk przedstawiając swoje punkty widzenia z różnych perspektyw: europejskiej, lokalnej a także inicjatyw oddolnych.

W trakcie konferencji został zaprezentowany szereg rezultatów badań multidyscyplinarnych obejmujących tematy związane z przestrzenią kulturową i niepełnosprawnością, równością szans płci i mediacjami kulturowymi w polityce publicznej.

Konferencji towarzyszył także program artystyczny, który wypełniony był pokazami, koncertami, interwencjami, audycjami radiowymi, performensami i warsztatami związanymi z korzystaniem z praw do kultury – wszystkie te działania miały na celu podnoszenie świadomości i promowanie zaangażowania reprezentantów kultury i szerokiej publiczności.

Więcej o CULTUROPOLIS: https://www.barcelona.cat/aqui-es-fa-cultura/en/culturopolis

Więcej o Culture Action Europe: https://cultureactioneurope.org/

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria