Fundacja ARTeria angażuje się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i jednocześnie największego projektu edukacyjnego mającego na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Historia idei EDD sięga roku 1985, kiedy na II Konferencji Rady Europy w Granadzie w Hiszpanii francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r. „Dni Otwartych Zabytków”. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD cieszą się coraz większa popularnością. Podczas ubiegłorocznej edycji wzięło w nich udział ponad  22 miliony Europejczyków. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku, a Fundacja ARTeria w roku 2009 r.