Zostań dziennikarzem obywatelskim! Dołącz do naszej redakcji Informatora Obywatelskiego!

Projekt „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność” został zakończony, ale nasza „obywatelska” redakcja działa dalej. Dlatego wszystkich chętnych dołączeniem do naszego zespołu zaprosiliśmy na warsztaty dziennikarskie.

W trakcie trzydniowych warsztatów „Zostań dziennikarzem obywatelskim! Dołącz do naszej redakcji!” (19,20,21 lutego 2014 r.) prowadzonych przez Wenancjusza Ochmanna (redaktora naczelnego Informatora Obywatelskiego) oraz Annę Ochmann (w przeszłości redaktor naczelną Telewizji Zabrze oraz dwóch miesięczników „Naszego Zabrza Samorządowego” oraz informatora kulturalnego „Klakier”) młodzi adepci dziennikarstwa obywatelskiego poznawali podstawy tego trudnego zawodu.

Po krótkiej części teoretycznej obejmującej takie zagadnienia jak: charakterystyka i specyfika mediów lokalnych i krajowych (radio, TV, prasa, internet), etyka dziennikarska, podstawy prawa prasowego, nastąpiła część praktyczna, w tym:
  • informacja i depesza czyli jak zwięźle i zrozumiale opisywać drobne incydenty i wielkie wydarzenia (techniki zbierania wiadomości, redagowanie artykułu informacyjnego)
  • felieton – rozmiary, kompozycja, styl
  • recenzja – czyli między informacją a krytyką
  • wywiad – czyli rozmówca jest najważniejszy
  • reportaż – czyli poszukiwanie prawdy…
Ćwiczyliśmy także robienie zdjęć ilustrujących podejmowane tematy czy realizację krótkich filmików. Już w najbliższym czasie materiały dziennikarskie uczestników warsztatów na stronie Informatora (www.informatorobywatelski.org).