Zimowy koncert uczniów szkoły muzycznej VENO’S STUDIO

Jak co roku Fundacja ARTeria, realizując jeden ze swoich celów statutowych, wspiera uczniów i słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO. Także w tym roku zaangażowaliśmy się w przygotowanie prezentacji osiągnięć uczniów – choć w nietypowej formie. Z powodu restrykcji pandemicznych zajęcia w szkole odbywają się online i tak też został przygotowany koncert! To uczniowie zaprosili nas do swoich domów i tam dla nas koncertują. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za dobrowolnie udostępniony materiał filmowy.

Zapraszamy na dwie części koncertu zimowego: pierwsza jest dostępna tutaj, a druga – tutaj.

Wykonawców przygotowali: Agata Sajan oraz Mateusz Wesołowski, a nagrań dokonano w ramach procesu dydaktycznego.