Zatańczeni_Danced katalog do wystawy

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem do wystawy „Zatańczeni_Danced będącej podsumowaniem wszystkich edycji konkursów fotograficznych realizowanych w ramach festiwalu „(NIE)Łam się”, a tworzących unikalną platformę spotkania, konfrontacji i dialogu dwóch wydawałoby się zupełnie różnych dziedzin sztuki: tańca i fotografii.

Na wystawie znalazły się prace następujących autorów:

  • Agata Fangor, fotoreportaż II Festiwal Graffiti, 2005
  • Andrzej Sepioł, Śląska Era HIP HOPU, 2007
  • Dariusz Pasik, Śląska Era HIP HOPU, 2007
  • Paweł Wolarek, Zatrzymani w tańcu, 2008
  • Natalia Michalska, Przeniknięci tańcem, 2009
  • Paweł Wojciechowski, Przeniknięci tańcem, 2009
  • Marlena Barszcz, Chopin i my, 2010
  • Piotr Kajzer, Chopin i my 2010
  • Patrycja Budny, Zatańczeni, 2013

Katalog będzie można otrzymać we wrześniu w trakcie wernisażu wystawy w siedzibie OPP 4 CET – partnera Fundacji w projekcie „(NIE) Łam się” (termin wernisażu podamy już wkrótce). Całość projektu została realizowana we współpracy merytorycznej z OPP4 – pomysłodawcą i realizatorem dotychczasowych edycji cyklu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku. Koszt druku prac do wystawy, a także tłumaczenia tekstów na język angielski został pokryty przez partnera Fundacji – firmę VENOS STUDIO.