Zapytania ofertowe KOOPERATYWNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ.

W związku z rozpoczęciem przez Fundację ARTeria realizacji projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zapraszamy do przesyłania ofert zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności na realizację następujących zadań:

  • specjalistycznych szkoleń z ABC dziennikarstwa;
  • warsztatów z podstaw komputera i Internetu;
  • pracy dziennikarza w terenie z uczestnikami projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią zapytań dostępnych w odpowiednich załącznikach.
Dokumentacja jest także dostępna w biurze Fundacji, ul. Wolności 311.
Monika Fesser
koordynatorka projektu
3 września 2012 r.