Zapraszamy do udziału w badaniu

Serdecznie zapraszamy artystów, dizajnerów, szeroko: osoby związane zawodowo z sektorem kultury i kreatywnym (także przedstawicieli organizacji i instytucji kulturalnych) – niezależnie od branży – do udziału w badaniu, które jest elementem projektu „ArtENprise” (“Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills”). Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Cele projektu są krótko opisane we wstępie do samego badania – generalnie zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo.

Ankieta odnosi się do refleksji nad działalnością artystyczną lub twórczą w perspektywie ekonomicznej.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Link do badania tutaj, prosimy o wypełnienie ankiety do 13 stycznia 2017 r.

Dziękujemy za współpracę!