Zakończenie konsultacji trenera regionalnego Narodowego Centrum Kultury

Anna Ochmann (prezes fundacji ARTeria) w ramach projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury od lipca 2008 do czerwca 2009 roku udziela nieodpłatnych konsultacji jako trener regionalny NCK.
Projekt  miał na celu pomoc dla jednostek kultury (instytucji kultury oraz organizacji III sektora realizujących działania kulturalne) w pozyskiwaniu funduszy oraz uruchomienie sieci wsparcia instytucji kultury w przygotowywaniu projektów. Konsultacje obejmowały między innymi następującą tematykę: możliwości pozyskania funduszy, technika projektowania, zagadnienia finansowe, aspekty prawne realizacji, monitoring i sprawozdawczość.