Z Seulu do Bonn … z Fundacją ARTeria

European Music Council we współpracy z UNESCO (Niemcy) zorganizowała 16 maja 2011 r. międzynarodowe seminarium poświęcone wyzwaniom edukacji artystycznej w zakresie muzyki, w którym wzięła udział także przedstawicielka Fundacji ARTeria.

Seminarium stanowiło bezpośrednie nawiązanie do zorganizowanej przez UNESCO w maju 2010 w Seulu II Międzynarodowej Konferencji poświęconej edukacji artystycznej. Efektem tej konferencji była publikacja agendy wyznaczającej cele rozwoju edukacji artystycznej (Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education). Agenda do pobrania tutaj.

Dokument ten wzywa państwa członkowskie UNESCO, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacje zawodowe oraz wszystkie zainteresowane tą tematyką podmioty do przyjęcia strategii, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa artystycznego. Wskazuje także, iż edukacja artystyczna jest warunkiem rozwoju społecznego, wpisując się również w koncepcję uczenia się przez całe życia.

Seminarium, przygotowane przez European Music Council wraz z niemiecką komisją UNESCO, było poświęcone wpływowi agendy z Seulu na sektor muzyki w Europie w kontekście trzech głównych celów agendy:
1. dostępu,
2. jakości,
3. społecznych i kulturowych wyzwań.
Uczestnicy seminarium dyskutowali o muzycznej edukacji formalnej oraz nieformalnej w obecnych krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięłi udział przedstawicie różnorodnych podmiotów zajmujących się tą tematyką, a efektem seminarium jest deklaracja  w sprawie wdrażania agendy z Seulu w Europie.
Wykład inaugurujący przedstawił Christine Merkel z Wydziału kultury i Komunikacji Komisji UNESCO w Niemczech.
Więcej na: www.emc-imc.org