XXXXX ARTerioinspiracje – Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU

Marcowe, jubileuszowe XXXXX (!) spotkanie ARTerioinspiracyjne było wyjątkowe (spotkaliśmy się w piątek, 13 marca 2015 r.). Zaczęliśmy od urodzinowego tortu (dziękujemy naszym wolontariuszkom: Marii i Juliannie) oraz dyskusji o minionych pięciu latach spotkań z tego cyklu: które spotkania były najbardziej inspirujące, które tematy najbardziej kontrowersyjne i trudne, czy sprawdza się formuła cyklu, a także o zagadnieniach, które powinniśmy podjąć w najbliższej przyszłości.

Podsumowania zainspirowały także temat przewodni tego spotkania – raport z grudnia 2014 roku, przygotowany przez EY zatytułowany „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU”, którego najważniejsze wątki streściła prezes Fundacji Anna Ochmann. Celem raportu było swoiste podsumowanie wkładu i wartości sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwój Unii Europejskiej (w opracowaniu wykorzystano dane do 2012 roku). Całość do przeczytania tutaj, ale warto w tym krótkim podsumowaniu spotkania przywołać kilka informacji: CCIs (the creative and cultural industries) tworzą 4,2% europejskiego PKB (i co ciekawe prym wiodą tu sztuki wizualne), a sam sektor jest trzecim największym pracodawcą w Unii (ponad 7 miliardów europejczyków jest bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w sektorze: najwięcej w sztukach performatywnych, sztukach wizualnych i muzyce). Raport ciekawie uszczegółowia także informacje związane z konkretnymi dziedzinami: literaturą, gazetami i magazynami, muzyką, sztukami performatywnymi, telewizją, filmem, radiem, sztukami wizualnymi, architekturą i reklamą, a uczestnicy naszego spotkania odnieśli się w toku ARTerioinspiracyjnej dyskusji do sytuacji w Polsce, gdzie wciąż kultura jest na „szarym” końcu… A kolejne spotkanie ARTerioinspiracyjne już w kwietniu – szczegóły jak zwykle w newsletterze! Serdecznie zapraszamy.