XXXXI ARTerioinspiracje czyli ATOM KULTURY

Kwietniowe ARTerioinspiracyjne spotkanie (11 kwietnia 2014) zostało zainspirowane wynikami badania fokusowego pracowników domów, ośrodków i centrów kultury w województwie śląskim zatytułowanego „Atom kultury”, a zrealizowanego przez katowicki Regionalny Ośrodek Kultury w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury.

Wstęp, na podstawie raportu (link tutaj), przygotowali nasi wolontariusze: Justyna Kędzierska i Paweł Ochojec, a dyskusję moderował Wenancjusz Ochmann. Celem samego badania było stworzenie kompleksowej diagnozy stanu domów kultury w województwie śląskim zarówno w aspekcie zarządzania tymi placówkami, ich funkcji, jak i „otoczenia” czyli partnerów. Uczestnicy naszego spotkania, w znacznej części pracownicy sektora kultury – od instytucji publicznych, przez sektor pozarządowy, aż do indywidualnych artystów – dyskutowali jak to wygląda w Zabrzu i miastach ościennych. Ta wymiana doświadczeń była niezwykle inspirująca – pojawił się między innymi pomysł zorganizowania szerszej debaty na ten temat w większym gronie, a gorąca dyskusja była dowodem, iż temat funkcjonowania publicznych instytucji kultury, pracy z władzami lokalnymi, budowania szerokiej publiczności, wzmacniania tożsamości lokalnej, rozwój kompetencji kulturowych czy edukacja kulturalna wzbudzą wiele emocji.

Już teraz zapraszamy na kolejne majowe spotkanie – szczegóły na stronie i w newsletterze.