XXXX ARTerioinspiracje czyli o politykach kulturalnych w kontekście wyborów…

To było już XXXX (!) ARTerioinspiracyjne spotkanie! Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty, a także naszym przyjaciołom, którzy choć nie byli tego wyjątkowego wieczoru z nami (11 marca 2014 r.) przesłali nam szereg miłych słów i gratulacji! Dzięki temu wiemy, że nasz cykl, pomimo poruszania czasem bardzo trudnych czy kontrowersyjnych tematów, ma sens oraz zaangażowanych w jego współtworzenie odbiorców. Tych 40. spotkań było zawsze okazją do nieskrępowanej dyskusji, ścierania się poglądów i pomysłów, konfrontacji postaw i punktów widzenia.

Jubileuszowe spotkanie to był – tematycznie – „powrót do źródeł” czyli do idei, która przyświecała nam, gdy powoływaliśmy ten klub dyskusyjny „do życia”: chcieliśmy w tej formie przybliżyć tematykę związaną z politykami kulturalnymi, „odhermetycznić” czasem mało przyjazdy język „polityk kulturalnych” i przede wszystkim pobudzić szeroką dyskusję o tym jak my – twórcy i odbiorcy kultury – możemy na ich rozwój w Polsce i szerzej w Unii wpływać. Wybór jubileuszowego tematu był szczególnie trudny, ale uczestnicy poprzedniego spotkania zdecydowali, żeby podjąć tematykę „wyborczą” (czyli zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienne wybory samorządowe i wreszcie przyszłoroczne wybory parlamentarne w Polsce) w dyskusji o tym jak politycy (ci lokalni i ci trochę „dalsi”) postrzegają kulturę (trochę już o tym dyskutowaliśmy w styczniu w trakcie spotkania: „Europe is a cultural peace project, not just a form of government!” – więcej tutaj). Zastanawialiśmy się wspólnie czy kultura ma szansę znalezienia się w centrum debaty publicznej i procesów podejmowania decyzji na każdym szczeblu – zarówno lokalnym jak i europejskim? Czy politycy postrzegają kulturę jako element budowania społeczeństwa zrównoważonego, opartego na szacunku dla powszechnych praw człowieka i dla dobra obecnych oraz przyszłych pokoleń czy raczej jako małoznaczący element, „fanaberię” niektórych środowisk, wreszcie narzędzie autopromocji?
Punktem wyjścia do dyskusji był MANIFST przygotowany z okazji wyborów do PE przez Culture Action Europe (i przetłumaczony na język polski przez Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa – bardzo dziękujemy). CAE (której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2010 roku) to wiodąca europejska sieć w dziedzinie kultury – głos ponad 80.000 organizacji, skupionych wokół 115 organizacji członkowskich, aktywnych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki: od muzeów do bibliotek, stowarzyszeń pisarzy i architektów, od festiwali do oper, od instytucji badawczych do ośrodków kultury, od teatrów do stowarzyszeń, od orkiestr i konserwatoriów do rad muzycznych, od sztuk performatywnych do wizualnych i od organizacji reprezentujących pracodawców do organizacji reprezentujących pracowników.
Dyskutowaliśmy o tym, jaką wizję Europy, Polski i Śląska – poprzez aspekty związane z szeroko rozumianą kulturą – przedstawiają nam politycy i czy jest ona wiarygodna, dyskutowaliśmy o tym czy społeczeństwo obywatelskie jest faktycznie włączane do opracowywania politycznych programów, strategii rozwoju kultury i politycznych wizji, dyskutowaliśmy o uczestnictwie w życiu publicznym, o politykachzaangażowanych etycznie i kulturowo. Wreszcie dyskutowaliśmy o jednym z postulatów zawartych w manifeście CAE: żeby przyszli europosłowie stworzyli w Parlamencie Europejskim Intergrupę poświęconą kulturze, w celu budowania międzysektorowych synergii, a także aby promowali kulturę jako podstawowy zasób dla zrównoważonego rozwoju we wszystkich właściwych politykach i programach UE – od stosunków zewnętrznych do polityki spójności, od edukacji i kształcenia do polityki gospodarczej i pracy – oraz rozpoznali kulturę jako ważny punkt odniesienia w kwestii zmiany traktatu i wszystkich związanych z tym procesów politycznych i legislacyjnych.

Wieczór był gorący, a dyskusja trwałaby do rana… dlatego już dziś zapraszamy na kwietniowe ARTerioinspiracje (szczegóły już wkrótce na stronie i w newsletterze), a pod koniec marca na kolejne spotkanie z cyklu „kulturalnych podróży”.