XII Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości „Kreatywne przemysły i kreatywne miasta – biznes w kulturze w województwie śląskim”

W Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im Karola Goduli w Chorzowie 14 listopada 2008 roku odbyło się XII Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości  pod hasłem „Kreatywne przemysły i kreatywne miasta – biznes w kulturze w województwie śląskim”. W spotkaniu, którego tematem był rozwój współpracy środowisk twórczych z biznesem przy wsparciu samorządu, uczestniczyli przedstawiciel Fundacji ARTeria. Jednym z ważniejszych elementów spotkania było podpisanie Deklaracji Śląskiej Inicjatywy Klastrów Przemysłów Kreatywnych. W forum wzięli udział przedstawiciele środowisk biznesowych, kulturalnych czy samorządowych. Idea Forum jest zgodna ze Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020 (cele strategiczny „Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych i wykorzystywanie ich kreatywności”, działanie 4.3. „Rozwój współpracy środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem”).