Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria.

Projekt, realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, dał Fundacji możliwość zbudowania podstaw do podejmowania szeroko zakrojonych, innowacyjnych i obywatelskich działań statutowych w kilkuletniej pespektywie oraz przygotowanie osób zaangażowanych w prace Fundacji do skutecznej i profesjonalnej realizacji założonych celów, potrafiących efektywnie zdobywać i sprawnie zarządzać projektami finansowanymi z funduszy publicznych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Rozwój zasobów ludzkich Fundacji, zarówno poprzez zatrudnienie pracownika zajmującego się obsługą administracyjna, merytoryczną oraz organizacyjną Fundacji, osoby zajmującej się obsługą finansową, jak również poprzez realizację szkoleń dla członków, wolontariuszy oraz partnerów ARTerii z zakresu pozyskiwania środków oraz zarządzania projektami.
  2. Przygotowanie infrastruktury poprzez remont pomieszczeń Fundacji, a także zakup wyposażenia biura i małej sali szkoleniowej.
  3. Przeprowadzenie warsztatów celem wypracowania długoterminowej strategii rozwoju Fundacji.

Projekt realizowany był od 1 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.