Wyzwanie dla sektora – rozwój publiczności (publikacja i materiały)

27 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie dedykowane analizie publikacji i materiałów dotyczących rozwoju publiczności przygotowanych przez Culture Action Europe.

Audience development to koncepcja wypracowana w krajach anglosaskich odnosząca się do takiej  organizacji pracy instytucji kultury w której najważniejsi stają się odbiorcy jej działań: goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, wolontariusze, media, partnerzy i sponsorzy… Audience development stawia publiczność w centrum wszystkich działań organizacji – od aktywizowania społeczności wokół działań organizacji, poprzez budowanie relacji z publicznością, aż do animowania i rozwijania jej zainteresowania w procesie poszukiwania równowagi pomiędzy jakością artystyczną działań, wartościami społecznymi, a także ekonomicznymi.

Pierwszym wyzwaniem jest już przetłumaczenie tego sformułowania na język polski – angielskie audience jest terminem niezwykle pojemnym oznaczającym w języku polskim m.in. takie pojęcia jak: widz, widownia, słuchacz, publiczność, audytorium, odbiorca… W ostatnim czasie odchodzi się od niezbyt fortunnego tłumaczenia bardziej bezpośredniego („rozwój widowni”) na rzecz szerszego znaczeniowo – „budowaniu publiczności”.

Temat budowania publiczności staje się z roku na rok coraz ważniejszy – w ramach projektu KREATYWNA EUROPA konsorcjum, w skład którego weszły takie organizacje jak: Fondazione Fitzcarraldo, CAE, ECCOM oraz Intelcult, przeprowadziło badania oraz przygotowało szereg materiałów do wykorzystania w analizie i działalności kulturalnej.

Oficjalna prezentacja wyników projektów miała miejsce 21 kwietnia w Brukseli, komplet materiałów do pobrania tutaj opracowania do pobrania tutaj, a kolejne „przewodniki” i inspiracyjne studia przypadków są dostępne tutaj:

Guide Part I – Tools of Audience Development: A Practical Guide For Cultural Operators

Guide Part II – Rules for Audience Development: Key Recommendations

Catalogue – Case Studies

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych. Fundacja ARTeria jest członkiem sieci od 2010 roku.