Wystawa w BUNKRZE SZTUKI (Kraków) z udziałem Anny Ochmann

Anna Ochmann – prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w wystawie „Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego”. Wystawę można było oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych BUNKIER SZTUKI w Krakowie (pozostałe dwie ekspozycje w ramach SALONU: Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Galeria Pryzmat).

Prezentowana praca powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Annę Ochmann w trakcie FESTA DE FLORS w Gironie (Hiszpania) w 2010 roku. Jest równoczesnie elementem większego projektu WEJŚCIA/WYJŚCIA…. Została umieszczona przez kuratorów wystawy w dziale „Realność obrazu – iluzja realności. Malarstwo” tak scharakteryzowanego przez organizatorów: „Świat umownie przekazany za pomocą malowanych obrazów, zgodnie z określoną konwencją, to często piękna fikcja – na tyle jednak sugestywna i pobudzająca nas mentalnie i uczuciowo, że skłonni jesteśmy wierzyć w jej realność. Opowieści o losach człowieka, o spostrzeżeniach i marzeniach, doświadczeniu przestrzeni i natury oraz iluminacji światła nieuchronnie prowadzą nas ku obrazom jako rzeczywistości podwójnej gry: relacji tego, co jest ich realną tkanką i zarazem autonomicznym bytem – w stosunku do tego, co fantazyjne – wymyślone w prawach licentia poetica.”

Salon został zorganizowany w ramach „Festiwalu 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego” w setną rocznicę zarejestrowania tej organizacji pozarządowej przez Cesarsko Królewską Dyrekcję Policji – właśnie w Krakowie – 20 marca 1911 roku. Miał pokazać przede wszystkim potencjał twórczy i różnorodność stylistyk czy środków wyrazu artystów tworzących współcześnie, zaproszonych gości oraz tych, którzy na przestrzeni 100-lecia ZPAP wpisali się do historii sztuki polskiej XX i XXI wieku.

Wernisaż wystawy odbył się 9 września 2011 o godz. 18.00 w Bunkrze Sztuki, wystawa została zamknięta 2 października 2011 r.

Anna Ochmann jest zabrzanką (rocznik 1974), absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest czynnie działającą artystką, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz International Association of Art. Jej prace z dziedziny sztuk wizualnych (malarstwo, fotografia, grafika, techniki własne) znajdują się w kolekcjach prywatnych, brała także udział w szeregu wystaw (zbiorowych i indywidualnych) w kraju (m.in. w Krakowie, Gliwicach, Zabrzu) i za granicą (Austria, Niemcy). Tylko w tym roku w: Galerii SARP (Katowice, marzec 2011), Miejskim Ośrodku Kultury (Zabrze, kwiecień 2011), a teraz w BUNKRZE SZTUKI w Krakowie. Jej ważniejsze międzynarodowe indywidualne projekty artystyczne zrealizowane w ostatnim czasie to: „La puerta” w trakcie FESTA DE FLORS (Girona, Hiszpania, maj 2010) oraz „Danish – Sweden – Norway” (Smygehamn, Szwecja, lipiec 2010).

Anna Ochmann pracowała w latach 1999 – 2004 w Zespole Szkół nr 18 (tzw. „zabrzańskim plastyku”), równocześnie wraz z mężem – Wenancjuszem Ochmannem – założyła w 1999 roku zabrzańską Prywatną Szkołę Muzyczną VENO’S STUDIO (więcej na www.venos.pl). W latach 2004 – 2009 pracowała w Domu Muzyki i Tańca – najpierw jako kierownik Działu Organizacji Imprez, a następnie wicedyrektor tej drugiej co do wielkości sali widowiskowej w Polsce. Była także przez dwa lata związana z zabrzańskimi mediami – jako redaktor naczelna samorządowej telewizji oraz miesięcznika Nasze Zabrze Samorządowe i informatora kulturalnego SUFLER. Jednocześnie od lat działa aktywnie w środowisku organizacji pozarządowych związanych przede wszystkim z sektorem kultury m.in. z Jazzową Asocjacją Zabrze (współpracowała przy organizacji koncertów w ramach kilku edycji JAZ festiwalu) czy zabrzańskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (współpracowała m.in. przy organizacji kolejnych edycji imprezy kulturalno-edukacyjnej „Zakątek zwierzątek”). W ramach pracy jako trener regionalny Narodowego Centrum Kultury nieodpłatnie udzieliła ponad 200 godzin konsultacji na temat pozyskiwania funduszy na działania kulturalne i wciąż wspiera sektor „kulturalnych” ngo oraz indywidualnych artystów w tym zakresie. Od 2006 roku Anna Ochmann jest prezesem Fundacji ARTeria, która jest jedyna polską organizacją pozarządową w międzynarodowej sieci Culture Action Europe, pełniącej od 1992 roku funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej.
Swoje wieloletnie doświadczenie z pracy w sektorze kultury, zarówno w instytucjach publicznych, pozarządowych jak i w tzw. przemysłach kultury, a także w szkolnictwie artystycznym Anna Ochmann wykorzystuje obecnie w pracy jako ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Uczestniczy regularnie w międzynarodowych seminariach i warsztatach, przygotowuje rekomendacje i opracowania, bierze czynny udział w różnorodnych działaniach m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego czy Rady Europy, a także w polskich i międzynarodowych badaniach na temat kultury.
Warta wzmiankowania jest także działalność publicystyczna Anny Ochmann. Jest m.in. autorką publikacji-poradnika „Jak zorganizować festiwal muzyczny?” (Zabrze 2007, ISBN 978-83-88427-75-6), na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury opracowała kilkanaście haseł do Słownika Zarządzania Kulturą, swoje zainteresowania architekturą poprzemysłową przybliżyła m.in. w eseju „Miasto kreatywne – centra kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych w turystyce i promocji” w ramach publikacji „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów” (Zabrze 2009, ISBN 978-83-60953-28-0), a w tym roku ukazała się książka jej autorstwa „Ujawniony” przybliżająca żołnierską drogę generała brygady Pawła Łaszkiewicza (Zabrze 2011, ISBN 978-83-930016-0-6).
Poniżej dwie prace Anny Ochmann: „La puerta I” (Girona, Hiszpania 2010)  oraz „Porta IV”  (technika własna, Zabrze, sierpień 2011)