Wystawa – Inne spojrzenie II

Fundacja ARTeria, w ramach realizacji swoich celów statutowych, wspiera przygotowanie wystawy „Inne spojrzenie II”.Inicjatorką i główną organizatorką tego spotkania artystek reprezentujących różne dyscypliny sztuki (m.in.: malarstwo, rysunek, film, fotografia, taniec), a jednocześnie związanych zawodowo lub prywatnie z Zabrzem, jest malarka – Alina Muschalik.

Wernisaż wystawy odbył się 8 marca 2011 r. o godzinie 18.30 w „Galerii Architektury Stowarzyszenia Architektów  Polskich” w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9.

Po ekspozycji w Katowciach (do 22 marca), wystawa zostanie przeniesiona do Zabrza, do Miejskiego Ośrodka Kultury. Już teraz zapraszamy na „drugi” wernisaż „Innego spojrzenia II”, który odbędzie się w galerii ośrodka 18 kwietnia 2011 roku o godz. 17.00.


Pomysł zorganizowania wystawy narodził się dość dawno, jednak dopiero w roku 2003 podjęłam konkretne działania w kierunku realizacji tego projektu. Wtedy zrealizowałam pierwszą edycję wystawy zatytułowanej „Inne spojrzenie”. W ferworze przygotowań, 8 marca – jako dzień wernisażu wydał mi się najbardziej stosowny ze względu na kobiecy charakter prezentacji. Główną ideą wystawy jest ukazanie działalności artystek kilku pokoleń mieszkających, bądź pracujących w Zabrzu, a przez to wyeksponowanie ich niebagatelnego wkładu w animację życia kulturalnego miasta i ich ogromnego potencjału twórczego.

Samo organizowanie wystawy okazało się świetną okazją do zawarcia nowych, wartościowych znajomości, których krąg poszerzał się sukcesywnie wraz z kolejnymi rozmowami. Panie nie tylko prezentowały swój dorobek artystyczny, ale dzieliły się też wspomnieniami z historii zabrzańskiego środowiska plastycznego, a także swoimi poglądami na życie i sztukę. Spotkania te okazały się, więc wartością samą w sobie. Przychylność i życzliwość dla tej inicjatywy utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest ona celowa i pożyteczna. W rezultacie udało się zgromadzić i zaprezentować prace różnorodne pod względem tematyki i formy dojrzałości. Ekspresja plastyczna nacechowana jest zawsze subiektywizmem, stąd tytuł wystawy – Inne spojrzenie II (druga edycja). Wystawa ma w założeniach skupić i zaprezentować kobiecą twórczość artystyczną nie tylko w zakresie sztuk plastycznych, ale również poezji, muzyki, tańca, filmu. Chcemy pokazać wrażliwość kobiety w możliwie szerokiej gamie dyscyplin artystycznych.
Reprezentacja ma być szeroka, pokazująca kobiece profesjonalne środowisko zabrzańskie lub związane z Zabrzem.Wystawa jest wielopokoleniowa. Chcemy bowiem promować także młode pokolenie. W wystawie wezmą udział prace: Kasi Berus, Moniki Fesser, Małgosi Fraus, Beaty Goczoł, Iwony Gawrychowskiej, Ali Kozub, Małgorzaty Wasung – Kurzycy, Jadwigi Lemańskiej, Violi Muzykant, Aliny Muschalik, Gosi Niziołek, Ani Ochmann, Ewy Zajler – Płatek, Justyny Zielińskiej – Stefańczyk, Gosi Wieczorek, Beaty Wosińskiej i Agnieszki Wnuk.
Wernisaż będzie okazją do wspólnego spotkania i wymiany doświadczeń.
Alina Muschalik
Animacja projektu i kurator wystawy: Alina Muschalik (tel.: 600970648; e-mail: alina_m61@o2.pl)
Prezentacja Artystek: