Wystąpienia publiczne i praca przed kamerą – warsztaty

Wcześniejsze edycje warsztatów „NIE BÓJ SIĘ SCENY czyli wystąpienia publiczne” oraz „MIKROFON NIE JEST TAKI STRASZNY…” zainspirowały nas do zorganizowania kolejnego szkolenia, tym razem skierowanego do osób bardziej zaawansowanych czy potrzebujących bardziej specjalistycznego wsparcia. Dwa intensywne dni szkoleniowe w świetle scenicznych reflektorów i z koniecznością zmierzenia się z magią mikrofonu obejmowały m.in.: ćwiczenia oddechowe (podparcie oddechowe podczas mówienia, dyskusji oraz wystąpienia publicznego), techniki właściwego oddechu (jako narzędzia w walce ze stresem i tremą sceniczną), elementy emisji głosu (sposoby wydobycia dźwięku, analiza aparatu mowy człowieka, ćwiczenia praktyczne w „ustawieniu” właściwej emisji głosu), ćwiczenia dykcyjne – trudności i pułapki języka polskiego, zagadnienia związane z intonacją, modulacją, frazowaniem wypowiedzi słownej, znalezienia barwy głosu właściwej dla siebie. Uczestnicy pracowali także nad akceptacją własnego głosu (ćwiczenia nad panowaniem nad głosem i swoją własną wypowiedzią) oraz z różnymi rodzajami mikrofonów (scenicznymi, „klipsami”, reporterskimi itp.).

Warsztaty odbyły się w dniach 22 i 23 sierpnia 2016 roku (pierwsza grupa) oraz 29-30 sierpnia (druga grupa)