Wyniki badania aktywności śląskich studentów – konferencja z ARTerią.

Przedstawiciele Fundacji wzięliudział w konferencji podsumowującej realizację projektu „ŻakA Praca – badanie aktywności śląskich studentów” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w woj. śląskim. Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki badań jakościowych i ilościowych dotyczących aktywności zawodowej studentów śląskich uczelni.

Udział w tej konferencji jest związany między innymi z naszymi działaniami statutowymi – wsparciem absolwentów szkolnictwa artystycznego, artystów na rynku pracy. Celem projektu „ŻakA Praca – badanie aktywności zawodowej śląskich studentów” było pozyskanie pogłębionej wiedzy na temat  przygotowania absolwentów szkół wyższych do życia zawodowego i problemów z tym związanych (m.in. słabe umiejętności praktyczne absolwentów w porównaniu z teoretycznymi oraz tzw. kwalifikacji miękkie, problemy w łączeniu teorii z praktyką, z organizacją pracy, obsługą klienta i kontaktem z nim, z rozwiązywaniem problemów) poprzez przeprowadzenie dwóch cykli badań jakościowych oraz ilościowych na grupie 2050 śląskich studentów/studentek. Konferencja odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Katowicach. Więcej informacji o projekcie – tutaj.