Wydarzenia zrealizowane w ramach projektu integracji

Projekt „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania” obfitował w miesiącach listopad i grudzień liczne wydarzenia:

 • 5 oraz 6 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „MAKOSZOWY”,
 • 12 oraz 13 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca,
 • 14 oraz 15 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca,
 • 16 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca,
 • 17 oraz 18 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic,
 • 19 oraz 20 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji  dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic,
 • 21 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic,
 • 22 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca,
 • 22 oraz 23 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich z siedzibą z Bobrownik,
 • 25 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich z siedzibą z Bobrownik,
 • 27 oraz 28 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji  dla Stowarzyszenia „Guido” z Zabrza,
 • 1 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich z siedzibą z Bobrownik,
 • 5 oraz 6 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia „Guido” z Zabrza,
 • 7 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia „Guido” z Zabrza,
 • 8 oraz 9 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic,
 • W dniach: 9 – 12 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic,
 • W dniach 15 – 18 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno,
 • 17 oraz 18 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „MAKOSZOWY”.